Αρχική Προσόντα Βραβείο 3.000 ευρώ για ενίσχυση διδακτορικών σπουδών

  Βραβείο 3.000 ευρώ για ενίσχυση διδακτορικών σπουδών

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  O Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει το 1ο Βραβείο “Βιργινία Μανασάκη” για ενίσχυση διδακτορικών σπουδών.

  Το βραβείο είναι ετήσιο, εθνικό και περιλαμβάνει:

  • Απονομή έντυπου επαίνου
  • Απονομή ειδικά σχεδιασμένου βραβείου
  • Απονομή χρηματικού ποσού ύψους 3.000 ευρώ για την ενίσχυση των διδακτορικών σπουδών του βραβευθέντος

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι Διδάκτορες ΑΕΙ.

  Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τους διδακτορικούς φοιτητές για την τρέχουσα χρονιά, ορίζεται η Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. Σημειώνεται πως το περιεχόμενο κάθε ηλεκτρονικής αίτησης θα περιλαμβάνει:

  • Βιογραφικό Σημείωμα μέσω του διαδικτυακού εργαλείου europass(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/upload), το οποίο θα περιλαμβάνει απαραίτητα τις κατηγορίες που αποτυπώνονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος (οι αναγραφόμενες ημερομηνίες δεν λαμβάνονται υπόψη)
  • Απόφαση Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής
  • Ηλεκτρονικά αντίτυπα δημοσιεύσεων ώστε να τεκμηριώνονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας
  • Τεχνική Περίληψη (Abstract) της διδακτορικής διατριβής