Αρχική Μόνιμοι Βοήθεια στο σπίτι: Οι θέσεις ειδικών κατηγοριών σε Δήμους

Βοήθεια στο σπίτι: Οι θέσεις ειδικών κατηγοριών σε Δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Eγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ (3.088) κενών οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), για τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο εντάχθηκε σε υπηρεσιακές μονάδες των Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΣ προχώρησε στην κατανομή σε δήμους συνολικά 187 θέσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο Βοήθεια στο Σπίτι.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ