Αρχική Ελλάδα Βιομηχανία: Άλμα 16,7% στον τζίρο τον Δεκέμβριο

Βιομηχανία: Άλμα 16,7% στον τζίρο τον Δεκέμβριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άλμα 16,7% σημείωσε ο τζίρος στη βιομηχανία το Δεκέμβριο του 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 σημείωσε πτώση 1,5%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 33,1%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2022, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 16,7% έναντι αύξησης 22,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 33,1%, έναντι αύξησης 25,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Δεκεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2021

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 16,7% τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 17,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας τροφίμων.
• Μείωση κατά 10,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 23,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς
• Αύξηση κατά 6,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Δεκεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2021
Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 23,0% τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 23,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
• Αύξηση κατά 16,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Δεκεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Δεκεμβρίου 2021
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,8% τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 7,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, ποτοποιίας, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.
• Μείωση κατά 25,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 17,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης
• Αύξηση κατά 2,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Δεκεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 1,5% τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 1,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
• Μείωση κατά 1,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 5,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
• Αύξηση κατά 0,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς