Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 8 προσλήψεις στο Δήμο Γλυφάδας

Εποχικοί: 8 προσλήψεις στο Δήμο Γλυφάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας» («Κ.Α.Π.Π.Α.»).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18-09-2021 έως 22-09-2021