Αρχική Οικονομία ΤτΕ: Μειώθηκε το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΤτΕ: Μειώθηκε το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ μειώθηκε σε 1,764 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 1,791 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1.752 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 295 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 348 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 236 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 16,7% έναντι 19,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,5% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 655 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 643 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 730 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 37,1%, έναντι 35,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 41,6% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 501 εκατ. ευρώ από 474 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 435 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 28,4% από 26,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 24,8% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε 257 εκατ. ευρώ από 281 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 302 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 14,6% από 15,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,2% το β΄ τρίμηνο του 2021.