Αρχική Εργασιακά Τσουχτερό πρόστιμο και φυλάκιση σε εργοδότες που ζητούν την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού...

Τσουχτερό πρόστιμο και φυλάκιση σε εργοδότες που ζητούν την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού από εργαζόμενους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τσουχτερό πρόστιμο και φυλάκιση έρχεται για όσους εργοδότες καταχρηστικά και παρανόμως αφαιρούν από τον εργαζόμενο/ους της επιχείρησης τους συνολικό ποσό ή μέρους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Άρθρο 90 στο υπό κατάθεση και επεξεργασία σ/ν του υπ.Υγείας, ο εργοδότης που αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή οριζόμενη σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ευρώ.