Αρχική Μόνιμοι Τροπολογία Γεροβασίλη-Σκουρλέτη για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

Τροπολογία Γεροβασίλη-Σκουρλέτη για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης  “Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ” τροπολογία των υπουργών Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και Ολγας Γεροβασίλη για το πλαίσιο της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στην τροπολογία καθορίζονται διαδικαστικά θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των Προίσταμένων (έντυπα, προθεσμίες) ενώ αναφέρονται και οι ημερομηνίες μέσα στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει η αξιολόγηση.  

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

Με την υπόψη τροπολογία, συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4369/2016 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης) και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης στο πλαίσιο της επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ειδικότερα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης, με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διάθεσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού.

2. Καθορίζεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016.

3. Ορίζεται ότι οι αξιολογητές των υπαλλήλων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν.3528/2007 και ν.3584/2007), πρέπει να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (ν.4369/2016).

4. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται σε προκηρύξεις επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων.

Στην έκθεση του ΓΛΚ σημειώνεται επίσης ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γ ενικής Κυβέρνησης.

Δείτε ΕΔΩ τη τροπολογία