Σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος και η Υφυπουργός κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν τις κύριες γραμμές του νέου καθεστώτος προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Το σχέδιο νόμου που παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών διορισμών, μειώνοντας τον χρόνο από την προκήρυξη μιας θέσης έως την ανάληψη καθηκόντων από τους νέους διορισθέντες.

Μεταξύ των κύριων αλλαγών που προωθούνται είναι:

  1. Ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων μεταξύ όλων των βασικών μητρώων του δημόσιου τομέα και τρίτων παρόχων πιστοποιητικών, για την άμεση άντληση των δικαιολογητικών των υποψηφίων.
  2. Ενίσχυση της τοπικής συμμετοχής με θέσεις σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, συμμορφούμενοι με τις συνταγματικές υποχρεώσεις προστασίας αυτών των περιοχών.
  3. Αποσυμφόρηση των ελέγχων από το ΑΣΕΠ, με ψηφιακή συλλογή στοιχείων και γρηγορότερη έκδοση αποτελεσμάτων και λιγότερες ενστάσεις.
  4. Απλοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης καρτέλας από τους υποψήφιους και έλεγχος της εγκυρότητας των προσόντων στο στάδιο της αίτησης.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις