Αρχική Επιχειρήσεις Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική επιλογή η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο

Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγική επιλογή η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος έχει ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.

Σήμερα η Τράπεζα έχει χορηγήσεις ύψους 2,2 δισ.ευρώ σε τουριστικές  επιχειρήσεις και είναι βασικός συνεργάτης τους στην προσπάθειά τους να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των στόχων καθώς και τροποποίησης του επιχειρηματικού τους μοντέλου, υιοθετώντας και αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πρακτικές, οι οποίες θα προσδώσουν ανθεκτικότητα, ευελιξία και ανταγωνιστικότητα στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η επόμενη ημέρα περιλαμβάνει για τις επιχειρήσεις του τουρισμού νέες επενδύσεις στους τομείς της αποτελεσματικής και υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των αποβλήτων, της υιοθέτησης πρακτικών που προάγουν την αειφορία, της ψηφιακής μετάβασης καθώς και της υγιούς μεγέθυνσης, μέσω της απόκτησης και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών μονάδων ή της αναβάθμισης και επέκτασης των υφιστάμενων ενώ οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών,  στις οποίες περιλαμβάνονται η αναβάθμιση και επέκταση των αεροδρομίων, των λιμένων και του οδικού δικτύου καθώς και μια σειρά έργων κοινής ωφέλειας, όπως η διαχείριση αποβλήτων, αναμένεται να βελτιώσουν την συνδεσιμότητα με τα ελληνικά νησιά και να ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τουρισμού.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα διαθέτει την τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια αξιόχρεων εταιρειών και Ομίλων, ιδιαίτερα αυτά τα οποία εναρμονιζόμενα με τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς οδηγίες προάγουν την πράσινη και  βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

 

Από τις νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €4,6 δισ. που έχει χορηγήσει η Τράπεζα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, το 50% αυτών έχει διοχετευθεί σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, των logistics, του τουρισμού, του εμπορίου και του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ενώ ο στόχος είναι η εκταμίευση νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021 και €6 δισ. το 2022 κυρίως σε τομείς και επενδύσεις που υπηρετούν τη βιωσιμότητα.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις με κριτήρια βιωσιμότητας (sustainability linked loans) και από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα έχει συνάψει 14 συμβάσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης που φθάνει περίπου τα €210 εκ. ενώ  έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπογράψει πέντε επιπλέον δανειακές συμβάσεις αυτής της κατηγορίας.

Πέραν τούτων, η Τράπεζα παρέχει χρηματοδοτικά προγράμματα, σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Φορείς (ΤΕΠΙΧ, Ταμείο Εγγυοδοσίας  ΕΕGGF & Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων PF4EE) και εντός του 2021, σχεδίασε και παρέχει ένα νέο προϊόν, το  Tourism Sunrise, για να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου κατά την επανεκκίνησή του μετά την πανδημία.

Οσο αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί ένα πρόσθετο, σημαντικό εργαλείο, μέσω του οποίου ο τουριστικός κλάδος θα μπορούσε να βρει λύση για τις απαιτούμενες επενδύσεις που θα χρειαστούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις στην μετά Covid εποχή, όπως για παράδειγμα,

  • Απόκτηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
  • Μείωση ενεργειακού κόστους
  • Διαχείριση υδάτινων πόρων – ορθολογική διαχείριση νερού
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Απόκτηση ή ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων π.χ. Property management systems, Channels’ manager, Reputation management, ERP

και τέλος,

  • ευκαιρίες αύξησης του μεγέθους μέσω επεκτάσεων και εξαγορών.

Το σύνολο του ξενοδοχειακού κλάδου μπορεί, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, να αναβαθμίσει το προσφερόμενο προϊόν, να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια τόσο για τους μετόχους, όσο και για την κοινωνία, πραγματοποιώντας πλήθος επενδύσεων, οι οποίες εντάσσονται στους πυλώνες του Ταμείου και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένο μέσο κόστος χρηματοδότησης.