Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» καθώς και ο προσωρινός πίνακας Aποκλειόμενων. 

Συγκεκριμένα, στο tourism4all.gov.gr αναρτήθηκε το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων του νέου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του υπουργείου Τουρισμού για το οποίο αιτήθηκαν περισσότεροι από 420.000 συμπολίτες μας.

Παράλληλα στην ίδια διεύθυνση αναρτήθηκε και ο προσωρινός πίνακας των Aποκλειόμενων, οι οποίοι όμως έχουν ακόμα το δικαίωμα να υποβάλλουν μια και μόνο φορά την ένστασή τους, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Αφότου εξεταστούν οι ενστάσεις  θα ανακοινωθεί το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το οριστικό Μητρώο και όσοι επιλεγούν θα ανακοινωθούν στο Τελικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και θα λάβουν το e-voucher τους. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στο e-voucher μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής tourism4all.gov.gr.

Ο δικαιούχος και τα ωφελούμενα μέλη του e -voucher επιλέγουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων και με δική τους ευθύνη κάνουν τη σχετική κράτηση αναφέροντας ότι είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού και κάτοχοι e-voucher.

Aπό το μητρώο παρόχων ενημερώνονται για την δηλωθείσα, από τον πάροχο, τιμή συνεργασίας. Να υπενθυμίσουμε ότι η τιμή συνεργασίας επιδοτείται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 50% (ή 60% ως ορίζεται) και με ανώτατο ποσό τα 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση και ο δικαιούχος συμμετέχει πληρώνοντας το υπόλοιπο. Προϋπόθεση ωστόσο είναι η διαμονή 4 τουλάχιστον διανυκτερεύσεων. Η συμφωνία με το κατάλυμα για το κόστος παραμονής στο κατάλυμα για περισσότερο διάστημα γίνεται μεταξύ παρόχου και το Υπουργείο Τουρισμού δεν εμπλέκεται.

Να υπενθυμίσουμε ότι το  πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού για να ενισχύσει τον τουριστικό κλάδο και να συνδράμει τους πολίτες να απολαύσουν διακοπές στη χώρα μας από τον Ιούλιο ως και το τέλος του 2020. Μέσω του «Τουρισμός Για Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι προσφέροντας ειδικές τιμές.