Αρχική Οικονομία Τον Μάρτιο η πρώτη δόση του νέου ενιαίου «επιδόματος παιδιού»

Τον Μάρτιο η πρώτη δόση του νέου ενιαίου «επιδόματος παιδιού»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από το Πάσχα και συγκεκριμένα τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, θα καταβληθεί η πρώτη δόση του νέου ενιαίου «επιδόματος παιδιού» για το 2018.

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος 2017.

Ειδικά, για την πρώτη δόση, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21. Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά δίμηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε έξι δόσεις εντός του έτους.

Σύμφωνα με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε χθες, εξαρτώμενα τέκνα που δικαιούνται επιδόματος θεωρούνται:

– Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση

– Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε αναγνωρισμένα κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και σε τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ, αλλά και σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού.

– Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

– Τα τέκνα άγαμων ή σε διάσταση γονέων, εφόσον ο αιτών γονέας έχει με δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλειά τους.