Αρχική ΑΣΕΠ Το Υπ. Πολιτισμού προσλαμβάνει 470 άτομα!

Το Υπ. Πολιτισμού προσλαμβάνει 470 άτομα!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Πράσινο φως» έλαβε από το υπουργείου Πολιτισμού η πρόσληψη 470 νέων υπαλλήλων ειδικοτήτων:

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων

ΤΕ Λογιστικού

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά , με αίτηση στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr/

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση:

Α. Εγκρίνουμε την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία των άρθρων 37 – 42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει, τετρακοσίων εβδομήντα (470) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις ΕΔΩ