Αρχική Εργασιακά Το ΣτΕ θα κρίνει τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

Το ΣτΕ θα κρίνει τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται με πιλοτική απόφασή του να αποφανθεί εάν είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η εργατική-ασφαλιστική νομοθεσία που προβλέπει την επιβολή υψηλών προστίμων σε περίπτωση κατά την οποία οι εργοδότες «συλληφθούν» να έχουν ανασφάλιστους εργαζόμενους (αδήλωτη εργασία).

Ειδικότερα, σε εταιρεία της Μακεδονίας, κατόπιν ελέγχου επιβλήθηκε πρόστιμο (δελτίο ελέγχου πράξης επιβολής προστίμου) ύψους 21.601 ευρώ. Το πρόστιμο επιβλήθηκε καθώς: 1) κατά τους ισχυρισμούς των ελεγκτών δυο εργαζόμενοι στην εταιρεία δεν ήταν καταγεγραμμένοι στον πίνακα προσωπικού (δηλαδή δεν ήταν ασφαλισμένοι) και για το λόγο αυτό επιβλήθηκε πρόστιμό 10.550 ευρώ για τον καθένα από τους δύο αδήλωτους εργαζόμενους και 2) πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για μη τήρηση πίνακα προσωπικού.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο απέστειλε σχετικό προδικαστικό ερώτημα (νόμος 3900/2010) στο ΣτΕ (Α΄ Τμήμα), καθώς η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει τα υψηλά πρόστιμα είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην ΕΣΔΑ.

Και αυτό γιατί δεν προβλέπει, αλλά ούτε τηρήθηκε η σχετική νομοθετική διάταξη του άρθρου 20 του Συντάγματος και η αντίστοιχη το Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που προβλέπει πριν την επιβολή ποινής να καλείται ο παραβάτης σε ακρόαση προκειμένου να παρέχει εξηγήσεις.