Αρχική Δήμοι Το πρώτο 15ήμερο Ιουνίου η δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης

Το πρώτο 15ήμερο Ιουνίου η δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρώτο δεκαπενθήμερο  του Ιουνίου το Πράσινο Ταμείο αναμένεται να ανακοινώσει τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος για τη χρηματοδότηση δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης σε δήμους της χώρας με καταληκτική ημερομηνία την 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Ήδη στο πλαίσιο της πρώτη πρόσκλησης υποβλήθηκαν 130 προτάσεις από 106 δήμους της χώρας, γεγονός που δείχνει την επιτυχία του προγράμματος και τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το σύνολο των παραπάνω προτάσεων αξιολογήθηκε με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Κατά τη φάση αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία έγινε υπό το πνεύμα της ουσιαστικής και ευρείας ερμηνείας του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος, προέκυψε η δυνατότητα προένταξης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 92 προτάσεων/ έργων 83 Δήμων της χώρας.