Αρχική Περιφέρειες Το πρόγραμμα για ισότιμη αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής παρουσίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης...

Το πρόγραμμα για ισότιμη αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής παρουσίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γ. Πατούλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τους βασικούς άξονες αλλά και τις προτεραιότητες του προγράμματος του συνδυασμού «Νέα Αρχή για την Αττική» καθώς και το σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, παρουσίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, σε ειδική εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

«Θέλω να σας δώσω μια διαβεβαίωση. Θα σας υποσχεθώ, μόνον όσα μπορώ να κάνω. Τίποτα παραπάνω» διαμήνυσε ο κ. Πατούλης και επισήμανε πως οι προγραμματικές δεσμεύσεις του «απαντούν στις μεγάλες αγωνίες των πολιτών και προτείνουν λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα.

Στις βασικές προτεραιότητες και στόχους είναι η αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές, η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μέσα από 19 εμβληματικά έργα και παρεμβάσεις, η δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, η επένδυση σε προγράμματα για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την πρόληψη υγείας.

«Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων χωρίς να επιβαρύνονται οι πολίτες»

Πρώτη προγραμματική δέσμευση είναι η υιοθέτηση ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα βασίζεται σε 16 βασικά σημεία :

 1. στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι της Αττικής.
 2. στη συνεργασία με το Κεντρικό Κράτος , για την υιοθέτηση fasttrack διαδικασίων, όσον αφορά καταρχήν τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων σε κάθε Δήμο.
 3. στον επανασχεδιασμό του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να αμφισβητούνται οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες
 4. στο να τεθεί ένα οριστικό ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να πάψει επιτέλους η Φυλή να είναι Χώρος Ταφής Ανεπεξέργαστων Απορριμμάτων
 5. στην υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση.
 6.  στην ανάπτυξη σημείων για την κεντρική συλλογή και εμπορία ανακυκλώσιμων.
 7. στην επεξεργασία του υπολείμματος από την Διαλογή στην Πηγή για την παραγωγή επιπλέον ανακυκλώσιμων υλικών και την ανάκτηση ενέργειας.
 8. στη σταδιακή ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή, σύμφωνα με την Οδηγία για την Κυκλική Οικονομία
 9. στο σχεδιασμό  και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και Χώρων Υγειονομικής Ταφής των ελαχιστοποιημένων Υπολειμμάτων, που πρέπει άμεσα να αντικαταστήσουν την μη επιτρεπτή ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ
 10. στην άμεση καθιέρωση του «καφέ» κάδου για τη χωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού, με παροχή κινήτρων στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων , όπως είναι οι  χώροι μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, οι λαϊκές αγορές, κ.α.
 11. στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής για γυαλί, χαρτί και ανακυκλώσιμα και τεσσάρων ρευμάτων στις γωνιές ανακύκλωσης.
 12. στο σχεδιασμό και υλοποίηση  ενεργειών  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
 13. στην παροχή Αντισταθμιστικών Μέτρων προς όφελος των Δήμων που φιλοξενούν μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και μέτρα επιβράβευσης σε Δήμους που επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά Ανακύκλωσης στην Πηγή.
 14. στην κατασκευή υποδομών για την ασφαλή διαχείριση και διάθεση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
 15. Θα προωθήσουμε άμεσα και  δυναμικά την ανακύκλωση, μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών. Με έμφαση στα σχολεία και στις νέες ηλικίες.
 16. Θα προωθήσουμε την «πράσινη επιχειρηματικότητα», τις συνέργειες με επαγγελματικούς φορείς , αλλά και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση νέων έργων.

«Αυτό που δεν κατάφεραν Δούρου και Σγουρός θα το καταφέρουμε εμείς» υπογράμμισε ο κ. Πατούλης και σημείωσε πως στόχος είναι να αξιοποιηθούν πηγές χρηματοδότησης όπως οι  πόροι του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί, πόροι από το κεντρικό κράτος αλλά και πρόσθετοι πόροι από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.