Αρχική Εποχικοί Το Γ.Ν.Π. “Η Αγία Σοφία” προσλαμβάνει 176 άτομα σε καθαριότητα και εστίαση...

Το Γ.Ν.Π. “Η Αγία Σοφία” προσλαμβάνει 176 άτομα σε καθαριότητα και εστίαση για 1 έτος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” ανακοινώνει την πρόσληψη 176 ατόμων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νοµικά πρόσωπα που υπάγονται
στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή
επειγουσών περιστάσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για ανάγκες εστίασης, σίτισης και για ανάγκες καθαριότητας, διάρκειας 12 μηνών.

Θα προσληφθούν:

118 άτομα για προσωπικό καθαριότητας (καθαριστών/στριων)

26 άτομα για προσωπικό καθαριότητας (βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας)

32 άτομα για προσωπικό εστίασης (τραπεζοκόμοι/μες)

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ και εδώ

Τηλέφωνο: 213 2013124

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 18 Μαΐου 2020