Αρχική Παιδεία Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους για αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους για αμειβόμενη πρακτική άσκηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών.

Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα  του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία των  σύγχρονων γλωσσών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης:

  • Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization)
  • Προγραμματισμός και logistics (The programme and logistics specialization)
  • Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization – DRC)
  • Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών

Σε όλες τις πιο πάνω ειδικεύσεις, οι ασκούμενοι  πρέπει να αποδείξουν το ομαδικό τους πνεύμα, την ευελιξία τους και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του ΕΚΣΓ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι:

  • κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές,πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, να διαθέτουν βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας).​

Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2020 (για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2020 )

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του ΕΚΜΓ.