Το επίδομα των 200 ευρώ για δώδεκα μήνες παρέχεται στους πολίτες που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και συνεχίζουν να είναι σε κατάσταση ανεργίας για περισσότερο από 12 συνεχόμενους μήνες.

Το λεγόμενο Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων καταβάλεται από την ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες.

Προυποθέσεις για το Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του επιδόματος περιλαμβάνουν την πλήρη εξάντληση της τακτικής επιδότησης ανεργίας διάρκειας 12 μηνών.

1.Δικαιούχοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν λάβει την επιδότηση αυτή τμηματικά, με διαδοχικές αναστολές και επανεκκινήσεις, και υποβάλλουν την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης περιόδου επιδότησης.

Αυτοί που λαμβάνουν την επιδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 2961/54, και κατά τη λήξη της επιδότησης δεν έχουν παραμείνει αδιάλειπτα για 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της συνεχούς 12μηνης περιόδου παραμονής.

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν λάβει έγκριση για τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, δεν δικαούνται την επιδότηση

2.Για να υποβάλουν την σχετική αίτηση πρέπει να έχουν διανύσει συνεχή περίοδο ανεργίας διάρκειας δώδεκα μηνών έως την ημερομηνία υποβολής και να παραμένουν καταγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ.

3. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ηλικία από 20 έως 66 ετών. Η ημερομηνία γέννησης του αιτούντος χρησιμοποιείται ως σημείο αφετηρίας για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης του 20ού και 66ού έτους ηλικίας.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000€. Αυτό το ποσό αυξάνεται κατά 586,08€ για κάθε ανήλικο τέκνο. Για παράδειγμα, ένας/μια αιτών/αιτούσα με δύο (2) ανήλικα τέκνα δεν πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τα 11.172,16€ (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16€).

Το ποσό της επιδότησης ορίζεται στα 200,00€ μηνιαίως και χορηγείται απευθείας στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ, μέχρι και δώδεκα (12) μήνες. Το επίδομα αυτό δεν υπόκειται σε προσαυξήσεις, είναι ατομικό και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον.

Επισκεφτείτε τον ιστότοτο της ΔΥΠΑ για περισσότερες πληροφορίες εδώ https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=epidoma-makrokhronios-anerghon&tab3=diarkeia-kai-poso-epidotisis

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις