Αρχική Εργασιακά Tηλεργασία: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Tηλεργασία: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η μετάλλαξη Όμικρον επιστρέφει το 50% των εργαζομένων στο σπίτι, βάζοντάς τους στο καθεστώς της υποχρεωτικής τηλεργασίας.

Ποιες είναι οι διαφορές όμως στην τηλεργασία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του κάθε εργοδότη;

Διευκρινίσεις για την τηλεργασία

  • Το σύστημα της υποχρεωτικής τηλεργασίας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως υποχρεωτικά σε ποσοστό έως 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό. Η παράβαση του μέτρου της υποχρεωτικής τηλεργασίας τιμωρείται με πρόστιμο 3.000 ευρώ.
  • Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης, εάν δηλαδή είναι πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία.
  • Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο εργοδότης επιπλέον απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την κάμερα (web cam) για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου.
  • Η τηλεργασία μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότημόνο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή από τον εργαζόμενο, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας, ειδάλλως θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

Περισσότεροι από 250.400 μισθωτοί ήταν σε εξ αποστάσεως απασχόληση το Νοέμβριο, αριθμός που αναμένεται να φτάσει το 1 εκατομμύριο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Κατά την εφαρμογή της τηλεργασίας οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», δηλώνοντας τους τηλεργαζόμενους.

Τι ισχύει για το Δημόσιο

Στο Δημόσιο, υπάρχει ήδη πλάνο για κάθε υπηρεσία ώστε να βγουν οι εργαζόμενοι σε τηλεργασία σε ποσοστό μέχρι 50% ανά οργανική μονάδα. Οπότε οι προϊστάμενοι σε κάθε υπηρεσία είναι αυτοί που θα καθορίσουν πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι θα βγουν σε τηλεργασία από τις επόμενες ημέρες.

Θα εφαρμοστεί και το μέτρο του κλιμακωτού ωραρίου, με τους υπαλλήλους να μην προσέρχονται ταυτόχρονα, στο ίδιο ωράριο εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα προσέρχονται σε τρία «κύματα» και συγκεκριμένα 7.00 π.μ, 8.00 π.μ και 9.00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00 προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στην υπηρεσία κατά τις ώρες αυτές της αιχμής.

Το νέο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλησίον του ισχύοντος ωραρίου επιλογής του υπαλλήλου.

Η τήρηση του ωραρίου αυτού θα αναπροσαρμόζεται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ δεν αφορά σε υπηρεσίες των οποίων οι υπάλληλοι εργάζονται σε βάρδιες.

Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας, είναι 28 ευρώ το μήνα.

Το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους εξ αποστάσεως εργαζόμενους είναι:

  • Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ.
  • Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ.
  • Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ.

Η αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών δεν καταβάλλεται αν ο εργοδότης το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Αντίστοιχα, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συντήρηση του εξοπλισμού αν οι συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη.

Η αποζημίωση δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί δαπάνη.
Σύμφωνα με το νόμο για την Προστασία της Εργασίας οι σχετικές δαπάνες δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος ούτε οφείλονται επί αυτών ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι αν η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε, θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.