Αρχική Εργασιακά Τηλεργασία: Τι ισχύει για όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε αναστολή

Τηλεργασία: Τι ισχύει για όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε αναστολή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν συνδυαστικά την αναστολή σύμβασης εργασίας με την τηλεργασία δίνει η εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.

Ο εργαζόμενος υπάγεται καταρχήν στο καθεστώς αναστολής της σύμβασης και σε δεύτερο χρόνο μπορεί να απασχοληθεί με τηλεργασία κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη του. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται επιμίσθιο αναλογικό του μισθού επιπλέον των 800 ευρώ και μπορεί να φτάνει έως και το συνολικό ύψος (το 100%) του μικτού μισθού του.

Με την εγκύκλιό που βασίζεται στην πρόσφατη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1078/28-03-2020) διευκρινίζεται ότι μόνο ένας στους δέκα, δηλαδή το 10% των εργαζομένων που μπαίνουν σε αναστολή από μια επιχείρηση αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορούν να τηλεργάζονται με αμοιβή για «πρόσκαιρες ανάγκες».

Δηλαδή εφόσον η επιχείρηση θέτει, για παράδειγμα, σε αναστολή 20 εργαζόμενους μπορεί να δικαιολογήσει πρόσκαιρη τηλεργασία μόνο για τους 2 από αυτούς. Αντίστοιχα αν θέτει σε αναστολή 30 εργαζόμενους, μπορούν να τηλεργάζονται για πρόσκαιρες ανάγκες με επιπλέον αμοιβή οι 3.

Η ΚΥΑ ορίζει επίσης ότι σε γενικές γραμμές και πέρα από την τηλεργασία οι εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους εφόσον αυτοί τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ για 45 ημέρες) επιπλέον ποσό, μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ ελευθεριότητας. Για την επιπλέον αυτή αμοιβή δεν απαιτείται τηλεργασία και ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει γενικώς την εργασία του. Ωστόσο για το επιπλέον αυτό ποσό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.