Αρχική Ελλάδα Τηλεδιάσκεψη Τζιτζικώστα με την Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson

Τηλεδιάσκεψη Τζιτζικώστα με την Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση για την Πράσινη Ανάπτυξη με την Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Kadri Simson είχε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η επιτάχυνση της μετάβασης σε λιγότερο ενεργοβόρες και πιο καθαρές μορφές ενέργειας και η βέλτιστη αξιοποίηση του Green Deal (Πράσινη Συμφωνία).

Ο κ. Τζιτζικώστας αφού συνεχάρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανταπόκρισή της στις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και για την υιοθέτηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο προϋπολογισμό και τη δημιουργία Ενιαίου Μηχανισμού για την Υγεία επισήμανε: «Η πανδημία του κορονοϊού αποκάλυψε πόσο ευάλωτοι είμαστε ως ευρωπαϊκή κοινωνία. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να γίνει ακόμη πιο συνεκτική, καλύτερα προετοιμασμένη, πιο ανθεκτική και πιο βιώσιμη. Για να γίνει αυτό απαιτείται η συνεργασία όλων μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει συνολική ενεργειακή μετάβαση, όχι μόνο για τις ‘ισχυρές’ οικονομίες και περιοχές, όχι μόνο για τις πρωτεύουσες των χωρών μελών, αλλά για κάθε πόλη και χωριό. Τώρα είναι αναγκαίο να δράσουμε με πιο αποφασιστικό τρόπο και πιο φιλόδοξο. Η πράσινη ανάπτυξη πρέπει να διατρέξει όλες τις πολιτικές μας, όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Το Green Deal είναι καλοδεχούμενο, όμως δεν είμαστε πλέον στην εκκίνηση. Έχουμε προχωρήσει. Αειφορία, καινοτομία, κυκλική οικονομία, καθαρή ενέργεια και μεταφορές, προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι σημερινοί όροι. Η επιτυχία του Green Deal εξαρτάται από την ενδυνάμωση και τη στήριξη των Περιφερειών και των Δήμων. Για να γίνει το Green Deal πράξη και κοινό κτήμα των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να συνεργαστούμε και καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές σε κάθε χώρα. Χρειάζεται κοινή δράση για καλύτερα αποτελέσματα, από το σχεδιασμό των πολιτικών μέχρι την εφαρμογή και αξιολόγησή τους».

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι ήρθε η ώρα για έργα άμεσα, ώστε η ΕΕ να μετατρέψει την κρίση της πανδημίας σε ευκαιρία. «Πρέπει να επανεκκινήσουμε την Ευρώπη και πρέπει να το κάνουμε αρχίζοντας από το τοπικό επίπεδο. Η πράσινη ανάκαμψη της Ευρώπης εξαρτάται από τις τοπικές κοινωνίες, που πρέπει να γίνουν πιο βιώσιμες, ενεργειακά αποδοτικές και ενεργειακά ανεξάρτητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι έτοιμη να προωθήσει το Green Deal και να επιταχύνει την απορρόφηση των ‘πράσινων’ κονδυλίων με άξονα τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο σχέδιο για τη συμμετοχή κάθε περιοχής και ειδικές επενδύσεις που θα επιτρέψουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους να έχουν άμεση πρόσβαση στην ‘πράσινη’ χρηματοδότηση», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Μάλιστα, ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι έτοιμη να λειτουργήσει μια πλατφόρμα μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, στην οποία πρόσβαση και συμμετοχή θα έχουν οι διοικήσεις όλων των Περιφερειών και Δήμων της ΕΕ και μέσω της οποίας θα κινητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες.

 

 

 
 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Τόσο τα 329 τακτικά όσο και τα 329 αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκλεγεί ή να λογοδοτούν πολιτικά σε μια αιρετή συνέλευση της περιφέρειας ή του δήμου προέλευσής τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εθνική σας αντιπροσωπεία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. Μπορείτε, εφόσον το ζητήσετε, να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις ή να ζητήσετε να διαγραφούν από τον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων της ΕτΠ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την υποβάλετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ): https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://cor.europa.eu/el/Pages/legal-notice.aspx.