Τι θα γίνει με τις επιταγές που λήγουν μέσα στο lockdown

0
24

Το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς και τον τραπεζικό τομέα, επεξεργάζεται ένα σχέδιο μετάθεσης της αποπληρωμής των επιταγών κατά 60 ημέρες μετά την λήξη του lockdown.

Η πρόταση για την διαχείριση του θέματος των επιταγών που έχει υποβληθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνα λαμβάνει μέριμνα τόσο για τους εκδότες όσο και για τους κομιστές των μεταχρονολογημένων επιταγών.

Συγκεκριμένα, για τις επιταγές Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου προτείνεται να μετατεθεί η αποπληρωμή τους 60 ημέρες μετά την λήξη του lockdown, με ταυτόχρονη ισόποση χρηματοδότηση των κομιστών, λαμβάνοντας υπόψη και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που θα πρέπει να καλυφθούν έως το τέλος του έτους.

Πρόκειται για διαφορετική προσέγγιση του θέματος σε σχέση με το αντίστοιχο μέτρο που είχε εφαρμοστεί κατά το πρώτο lockdown, όταν δηλαδή είχαν ανασταλεί οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ονομαστική ημερομηνία λήξης της επιταγής.

Η διαδικασία

Δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους. Το ποσό της επιταγής θα καλύπτεται με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρακτικά η τράπεζα θα ρευστοποιεί το ποσό της επιταγής στον κομιστή δίνοντας έτσι την μια πρόσθετη ρευστότητα στον κομιστή, ενώ για τον εκδότη το ποσό θα αποτελεί ένα «άτυπο δάνειο».

Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν ενταχθεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε με κρατική εντολή είτε γιατί έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19. Το όλο σχέδιο βρίσκεται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας καθώς θα απαιτηθεί η συνεργασία όλων των πλευρών (Δημόσιο, Τράπεζες, Εμπόριο) ενώ το κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρω.