Αρχική Αγρότες Τι εισφορές πλήρωσαν οι αγρότες το 2016

Τι εισφορές πλήρωσαν οι αγρότες το 2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία ακρόασης της «Επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφέλειας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης», την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, για διατύπωση γνώμης για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), κ. Πλιάκη Στυλιανού, βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβήτησε το ρυθμό είσπραξης εισφορών που καταβάλλουν οι αγρότες.

Για το θέμα έβγαλε ανακοίνωση τύπου το υπουργείο Εργασίας, το οποίο ξεκαθάρισε ότι για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, το ποσό που εισπράχθηκε συνολικά  το έτος 2016 (Β΄ εξάμηνο 2015 + Α΄ εξάμηνο 2016)  ανήλθε  στο ποσό των 588.261.000 ευρώ, έναντι 488. 817.000 ευρώ που εισπράχθηκε το έτος 2015. Ο αριθμός  των  ασφαλισμένων  που είχαν ληξιπρόθεσμες εισφορές την 31/12/2016 ανήλθε σε  310.591, με συνολικό ποσό οφειλής  821.810.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχα, 344.733 ασφαλισμένων την  31/12/2015, με  συνολικό ποσό οφειλής  857.418.000 ευρώ.