Αρχική Δικαιολογητικά Τι ισχύει για άστεγους και αλλοδαπούς με άδεια διαμονής που θα αιτηθούν...

Τι ισχύει για άστεγους και αλλοδαπούς με άδεια διαμονής που θα αιτηθούν το Κ.Ε.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και τις ανακοινώσεις των κατά δήμων οι ενδιαφερόμενοι για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που είναι άστεγοι και οι αλλοδαποί με άδεια διαμονής θα πρέπει να γνωρίζουν και να προσκομίσουν:

  • Για τους άστεγους απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ότι κάνουν χρήση των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

  • Όταν ο αιτών/ούσα ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός/ή απαιτείται προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της.

 

Σημαντική σημείωση σχετικά με αυτή την κατηγορία όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες είναι,  ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Υπενθυμίζουμε πως και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται στους δήμους και τα ΚΕΠ.