Αρχική Ασφάλιση Τι αλλάζει στα αναπηρικά επιδόματα για τους δικαιούχους της Αττικής

Τι αλλάζει στα αναπηρικά επιδόματα για τους δικαιούχους της Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 15 βήματα θα δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως ορίζεται στην ΚΥΑ, στο πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη φορά οποιασδήποτε μορφής προνοιακή παροχή για ΑμεΑ, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.

Όσοι ενταχθούν θα λάβουν επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΓΑ μέσω των ΚΕ.Π.Α. ως εξής:
1. υποβάλλουν αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών του ΟΓΑ, το οποίο βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από προσωπικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του αιτούντος.
3. ο αιτών παίρνει κωδικό εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορεί να πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας και τα αποτελέσματα των Υγειονομικών Επιτροπών.

4. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με το σύστημα «Ηλεκτρονικών ραντεβού» της ΗΔΙΚΑ και αυτόματα προγραμματίζεται επίσκεψη σε γιατρούς της επιλογής του αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησης.
5. Οι διαγνώσεις, μαζί με αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, εισάγονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας.
6. Ο γιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί το ιατρικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕ.Π.Α.
7. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου.
8. Για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής, στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών συγκροτούνται Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. αμιγώς για την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων.
9. Ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα στο κινητό του και
email για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί στην Υγειονομική Επιτροπή.
10. Ειδικά για το πιλοτικό, η Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. συνεπικουρείται από ιατρό ειδικότητας φυσιάτρου ή ιατρού εργασίας ή άλλης ειδικότητας, κατά προτίμηση με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα.

11. Ο γιατρός αυτός προβαίνει, σε συνεργασία με τον εξεταζόμενο, σε συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε καθημερινές λειτουργίες (όπως η όρθια στάση, η βάδιση, η νοητική συγκέντρωση, η προσωπική υγιεινή και φροντίδα, οι οικιακές εργασίες, η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, η εργασία και η μόρφωση), τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσής του, τη φύση και το εύρος αυτών των συνθηκών και τα εμπόδια για πλήρη κοινωνική του ένταξη. Στη διαδικασία αυτή ο γιατρός θα χρησιμοποιήσει κατάλογο 12 ερωτήσεων βασισμένο σε ένα διεθνώς επικυρωμένο ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εκτίμηση των λειτουργιών του ατόμου με αναπηρία, γνωστό ως WHO DAS 2.0, μεταφρασμένο, κατάλληλα επαυξημένο και προσαρμοσμένο για την Ελλάδα. Τα πορίσματα του ερωτηματολογίου θα αποτελούν παράρτημα της γνωστοποίησης του αποτελέσματος πιστοποίησης της αναπηρίας.
12. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕ.Π.Α., ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα και μπορεί εντός 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.
13. Η εξέταση της προσφυγής στην δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται με τον ίδιο τρόπο.

14. Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕ.Π.Α. στον ΟΓΑ. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εμφανίζεται η έγκριση της αίτησης και το δικαιούμενο ποσό.
15. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από τον ΟΓΑ. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.