Αρχική Ασφάλιση Τι αλλάζει στην αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Τι αλλάζει στην αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση, όταν το ΚΕΑ ανακαλείται και εφόσον μετά την αναστολή της καταβολής του επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού τότε περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις όσους πήγαν να ξεγελάσουν τις «διασταυρώσεις».

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο εκδοχές στην υπουργική απόφαση. Η πρώτη είναι ότι εάν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του προγράμματος δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση τον επόμενο μήνα αυτού της ανάκλησης, αφού επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Σε περίπτωση μη επιστροφής τους, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές.

Εάν το νοικοκυριό όμως δεν πληροί πλέον τα κριτήρια δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναστολής και με την προϋπόθεση, ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Μετά την πάροδο των έξι μηνών και σε περίπτωση μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, τα επιστρεπτέα ποσά συμψηφίζονται στις επόμενες καταβολές.