Αρχική Υπουργεία Τι αλλάζει η νέα ΚΥΑ στα διπλώματα οδήγησης

Τι αλλάζει η νέα ΚΥΑ στα διπλώματα οδήγησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα υπουργική απόφαση εκδόθηκε από το υπουργείο Μεταφορών και προβλέπει βελτιώσεις στον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει ορισμένες διατάξεις για την χορήγηση ή ανανέωση του διπλώματος οδήγησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγών.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της νέας ΚΥΑ επικαιροποιούνται και βελτιώνονται τα Παραρτήματα του νόμου για το δίπλωμα οδήγης, αποκαθιστώντας παράλληλα, παρατηρηθείσες στρεβλώσεις και προβλήματα.

– ως προς την παροχή δικαιώματος διενέργειας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και σε ιατρούς, οι οποίοι συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής, κατόπιν βέβαια συνάψεως της προβλεπόμενης συμβάσεως με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

– ως προς την παροχή της δυνατότητας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς, σε περίπτωση κνημιαίου ή χαμηλότερου ακρωτηριασμού ενός κάτω άκρου, με την προϋπόθεση τοποθέτησης πρόσθετου τεχνητού μέλους και εφόσον το άλλο κάτω άκρο είναι υγιές, σε όχημα με αυτόματη επιλογή της σχέσης μετάδοσης και επιπλέον με ποδόπληκτρο επιταχυντή στα αριστερά σε περίπτωση κνημιαίου ή χαμηλότερου ακρωτηριασμού του δεξιού κάτω άκρου, προκειμένου να αντισταθμίζεται το κινητικό έλλειμμα ούτως ώστε το όχημα να οδηγείται με ασφάλεια, ύστερα από απόφαση του ορθοπεδικού ή του οργάνου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.

– ως προς την αύξηση της χρονικής διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας ή ανανεωμένης άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις Ημιπάρεσης ή Ημιπληγίας λόγω συγγενών διαταραχών (π.χ. εγκεφαλική παράλυση) από δύο (2) σε πέντε (5) χρόνια.

– ως προς την προσθήκη της ειδικότητας του «νεφρολόγου» στις συναφείς ειδικότητες του παθολόγου, οι οποίες δύνανται να διενεργούν ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

– ως προς την αντικατάσταση της λέξης «κωφάλαλος» με τον επίσημο επιστημονικά τεκμηριωμένο όρο «κωφός».

– ως προς την αποκατάσταση της στρέβλωσης, η οποία συνίστατο στο γεγονός ότι, αναφορικά με την περίπτωση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, στο π.δ. 51/2012 γινόταν αναφορά σε γνωμάτευση διαβητολόγου ιατρού, ενώ, η έννοια του διαβητολόγου στην Ελλάδα, την παρούσα χρονική στιγμή, υφίσταται μόνο ως μετεκπαίδευση που δύνανται να κάνουν ιατροί του κρατικού τομέα μετά από διετή εργασία σε αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα.

Με τις νέες διατάξεις διευθετείται το ζήτημα αυτό, καθόσον, ως αρμόδιος ιατρός για τη σχετική γνωμάτευση, ορίζεται ο ενδοκρινολόγος ή παθολόγος ή γενικός ιατρός με μετεκπαίδευση στον σακχαρώδη διαβήτη.

– ως προς τη διόρθωση του εθνικού κωδικού αριθμού «20.01. Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη» στο ορθό «20.01. Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο πέδησης».

Ο ανωτέρω κωδικός είχε μεταφραστεί εκ παραδρομής λανθασμένα κατά τη μετάφραση του αγγλικού κειμένου της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/653 και στη συνέχεια ο λανθασμένος κωδικός, ως υπήρχε στο ελληνικό κείμενο της Οδηγίας, είχε συμπεριληφθεί στην τροποποίηση του π.δ. 51/2012.

– ως προς την αντικατάσταση των Υποδειγμάτων του Ενιαίου Εντύπου Ενημέρωσης και των Πιστοποιητικών Υγείας, λόγω προσθήκης νέου πεδίου προς συμπλήρωση, περί άδειας οδήγησης, στο σύνολο των ως άνω Υποδειγμάτων,  απάλειψης της ειδικής διαγνωστικής έκθεσης περί μαθησιακής δυσκολίας από τα δικαιολογητικά του Υποδείγματος Πιστοποιητικού Υγείας, το οποίο συμπληρώνεται από τον διενεργήσαντα την ιατρική εξέταση ιατρό, πλην οφθαλμιάτρου.