Αρχική Επιχειρήσεις Θέσεις μηχανικών σε 5 μεγάλες εταιρείες – Που θα στείλετε το βιογραφικό...

Θέσεις μηχανικών σε 5 μεγάλες εταιρείες – Που θα στείλετε το βιογραφικό σας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέο προσωπικό επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους 5 μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Οι πλειονότητα των θέσεων αφορά πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. 

  • Η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα προσλάβει διπλωματούχο Ηλ/λόγο Μηχ/κό για επίβλεψη κατασκευής σε Η/Μ έργα σε περιβάλλον διυλιστηρίων καθώς και σε Υ/Σ μέσης και υψηλής τάσης σε έργα εντός και εκτός Αττικής. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Απαραίτητη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Αποστολή βιογραφικών: tekam@otenet.gr www.tekamgeniki.com
  • Έναν ηλεκτρολόγος μηχανικός θα εντάξει στο δυναμικό της τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα Προσόντα : Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι., εμπειρία στην μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο info@renel.gr.
  • Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση αυθαιρέτων με τον Ν.4178/13 καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας ακινήτων θα προσλάβει η εταιρεία KION ARCHITECTS Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφιό τους στο info@kion-arch.gr
  • Ένα μηχανικό θα προσλάβει ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία στην ανάγνωση και ανάλυση διακηρύξεων, συλλογή προσφορών από υποπρομηθευτές λεβήτων, αεροστροβίλων, ατμοστροβίλων, αντλιών, μονάδων αεριοποίησης κ.λπ., σύνταξη και υποβολή ολικών προσφορών και διαπραγματεύσεις ανάθεσης ηλεκτροπαραγωγών σταθμών και μονάδων υγροποιημένου αερίου.Eμπειρία σε εκτέλεση των παραπάνω έργων θα εκτιμηθεί.Βιογραφικά: tmavrokefalidou@jp-avax.gr Κωδικός «SALES-Project Engineer».
  • Το αρχιτεκτονικό γραφείο DZA, επιθυμεί να προσλάβει αρχιτέκτονα εφαρμογής για μερική απασχόληση. Κατάλληλες προϋποθέσεις: ευχέρεια στη μελέτη εφαρμογής και στη σύνθεση κατασκευαστικών λεπτομερειών, άριστη γνώση 2d AutoCad, γνώση ΝΟΚ, σύνταξη φακέλου άδειας, εμπειρία στην επίβλεψη. Παρακαλούμε στείλτε μας CV και δείγματα δουλειάς από υλοποιημένη μελέτη εφαρμογής στο info@dzarchitects.gr