Αρχική Εποχικοί Θέσεις για ταμίες στο Μουσείο Ακρόπολης

Θέσεις για ταμίες στο Μουσείο Ακρόπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ΔΕ Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6 μηνών.

Αιτήσεις μέχρι 20 Ιουνίου.

Τηλέφωνο:
210 9000900 εσωτ. 418, 419