Αρχική Εποχικοί Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας δημόσιος χώρος, με ελεύθερη πρόσβαση και διαπλαστική συμμετοχή του κοινού σε ένα πλήθος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και δράσεων.

Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ένα από τα μεγαλύτερα σημεία πρασίνου στην Αθήνα, καλύπτοντας μια έκταση 210 στρεμμάτων.

Το ΚΠΙΣΝ δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο με την ολοκλήρωση του έργου το παρέδωσε στην Ελληνική Κοινωνία. Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι κοινωφελής οργανισμός και έχει ως σκοπό τη συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει τον δικό της προγραμματισμό πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το ΚΠΙΣΝ δημοσίευσε τις ακόλουθες θέσεις:

  • Υπεύθυνος/η Marketing & Επικοινωνίας / Marketing & Communication Manager

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση του/της Υπεύθυνος/η Marketing & Επικοινωνίας, και θα αναφέρεται στη Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας. Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα συμβάλει στην βέλτιστη διαμόρφωση της εικόνας ΚΠΙΣΝ και στην προώθηση των στόχων, των δράσεων και των θέσεων του οργανισμού προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνεργάτες και εξωτερικά κοινά), με την χάραξη κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής. Σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους ΚΠΙΣΝ.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, 23.59

  • Συντονιστής/στρια Marketing & Επικοινωνίας / Marketing & Communication Officer

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση του/της Συντονιστή/ριας Marketing & Επικοινωνίας, που θα αναφέρεται στη Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας. Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα συμμετέχει ενεργά, σχεδιάζει και συντονίζει την προβολή και επικοινωνία των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ. Θα αποτελεί κόμβο επικοινωνίας με ομάδες εντός του οργανισμού ή εξωτερικούς συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικών και καινοτόμων ενεργειών marketing και επικοινωνίας, με έμφαση στις ψηφιακές πλατφόρμες και την δημιουργία περιεχομένου.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, 23.59

  • Συντονιστής/στρια Τεχνικών Εργασιών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου / Μηχανολόγου Μηχανικού – Technical Officer

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση του/της Συντονιστή/στριας Τεχνικών Εργασιών του Τμήματος Εγκαταστάσεων ειδικότητας Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού, και θα αναφέρεται στον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Εγκαταστάσεων. Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα αναλάβει ένα μέρος των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις και θα επιβλέπει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του/της, την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης από την εταιρία διαχείρισης εγκαταστάσεων και θα διασφαλίζει την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, 23.59

Ιστοσελίδα ΚΠΙΣΝ: https://www.snfcc.org/