Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε αναζητά 6 άτομα για την σύναψη εργασίας, ορισμένου χρόνου διάρκειας από 2 μηνών έως και 6μηνών με δικαίωμα ανανέωσης.

Συγκεκριμένα η αν. Γενική διευθύντρια marketing & εμπορικής εκμετάλλευσης ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για :

α) Για το έργο της προβολής των προγραμμάτων της ΕΡΤ στον ιστότοπο της εταιρίας και στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς και την παραγωγή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού αλλά και
πολυμεσικού περιεχομένου για προβολή στα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ Α.Ε, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να
αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:
Social Media Manager


β) Για την προβολή του ΕΡΤ NEWS και του περιεχομένου του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, την
παραγωγή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού αλλά και πολυμεσικού περιεχομένου στα Social
Media του ΕΡΤ NEWS (Facebook, Instagram, Tik Tok, X και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο) η Ε.Ρ.Τ Α.Ε.
προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:
Social Media Manager


γ) Για την εικαστική επιμέλεια των τρέιλερ, των σποτ και γενικά των on air elements των καναλιών
της ΕΡΤ (animated γραφικά, κάρτες, packshots) καθώς, επίσης, και για την προσαρμογή τους για
χρήση στα digital & social media της εταιρείας, η Ε.Ρ.Τ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου ως εξής :
Junior Γραφίστα – Motion Graphics Artist


δ) Για το έργο της αναβάθμισης της εικόνας του τελικού παραγόμενου τηλεοπτικού
ενημερωτικού προγράμματος, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τρείς (3) συμβάσεις
μίσθωσης έργου ως εξής:

  • έναν (1) γραφίστα (Graphic Designer), με εξειδίκευση στο creative design, corporatebrand
    identity design, motion graphics,
  • έναν (1) γραφίστα (Motion Graphics Artist), με εξειδίκευση σε τηλεοπτικές παραγωγές,
  • έναν (1) γραφίστα ( 3D / 2D Animator), με εξειδίκευση στον χώρο της τηλεόρασης και του TV
    entertainment.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους και ως εξής:
α) έως 31.12.24 με δικαίωμα ανανέωσης
β) έως 31.12.24 με δικαίωμα ανανέωσης
γ) έως 31.07.24
δ) έως δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού
link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (company.ert.gr).

  • Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 16η
  • Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, στις 23:59.


Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε
αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και
Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 210 607 5687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected].


Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών
Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι
14:00) ή μέσω email στο [email protected].


Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά
δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψήφιου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και
αληθή.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις