Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ αναζητά την πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την «Τεχνική υποστήριξη Δήμου Δυτικής Μάνης στην εκπόνηση μελετών και στην ωρίμανση έργων 2023», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων.

Με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Leader  Μεσσηνίας | agro24.gr

Συγκεκριμένα:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 άτομο
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 άτομο
  • ΠΕ Γεωλόγος – 1 άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου ή αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και εντός αποκλειστικής ημερομηνίας που αρχίζει την επομένη μέρα της ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα : www. anmess.gr, στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.», διεύθυνση Ομήρου & Μαιζώνος 50, Τ.Κ. 24132 Καλαμάτα.

Οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα Τρίτη 18/6/2024 έως και την Παρασκευή 28/6/ 2024

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις