Αρχική Εξωτερικό 55 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

55 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δεδομένου ότι οι συνθήκες εργασίας στη χώρα μας γίνονται ολοένα και δυσκολότες, αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.

Το Dimosio.gr έχει συγκεντρώσει 55 θέσεις σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες που προσφέρουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι θέσεις αφορούν μεταξύ άλλων, επιστήμες υγείας, πληροφορικής, μηχανικών ακόμη και απόφοιτους λυκείου.

Στο τέλος του κειμένου υπάρχει σύνδεσμος για να αποστείλετε τις αιτήσεις.

Απόφοιτος Λυκείου (4 θέσεις)
1
Business Support Assistant – Hotline, Cairo, Egypt
United Nations World Food Programme (WFP)
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
2
Website Assistant, Geneva
WTO – World Trade Organization
Geneva, Switzerland
Deadline : 12 November 2020
3
Digital Preservation Assistant (NE), Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 29 November 2020
4
Senior ICT Assistant, Warsaw, Poland
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Warsaw, Poland
Deadline : 23 November 2020
Επιστήμες Μηχανικών (7 θέσεις)
1
Associate Programme Officer – Innovation, Standards and Patents for Renewable Energy, Bonn
IRENA – International Renewable Energy Agency
Bonn, Germany
Deadline : 22 November 2020
2
Programme Officer – Renewable Energy Cost Status and Outlook, Bonn
IRENA – International Renewable Energy Agency
Bonn, Germany
Deadline : 22 November 2020
3
3E Analyst, Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 24 November 2020
4
Senior Safeguards Analyst (Satellite Imagery), Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 25 November 2020
5
Nuclear Safety Officer, Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 2 December 2020
6
Section Head (SGTS-TVL), Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 30 November 2020
7
Section Head (Nuclear Power Engineering), Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 1 December 2020
Επιστήμες Πληροφορικής (3 θέσεις)
1
Programme Specialist (Education), Germany
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Bonn, Germany
Deadline : 11 November 2020
2
Specialist in Skills Development and Digitalization, Montevideo
International Labour Organization (ILO)
Montevideo, Uruguay
Deadline : 4 December 2020
3
Information Technology (IT) Assistant, Rio de Janeiro, Brazil
United Nations Human Settlements Programme
Rio de Janeiro, Brazil
Deadline : 8 November 2020
Οικονομικές Επιστήμες (14 θέσεις)
1
Associate Programme Officer – Innovation, Standards and Patents for Renewable Energy, Bonn
IRENA – International Renewable Energy Agency
Bonn, Germany
Deadline : 22 November 2020
2
Programme Officer – Renewable Energy Cost Status and Outlook, Bonn
IRENA – International Renewable Energy Agency
Bonn, Germany
Deadline : 22 November 2020
3
Gender Specialist for Project in Togo, Bonn, Germany
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
Bonn, Germany
4
NMT Mapping Expert, Geneva, Switzerland
United Nations Conference on Trade and Development
Geneva, Switzerland
Deadline : 8 November 2020
5
Senior Informal Economy Specialist, Geneva
International Labour Organization (ILO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 4 December 2020
6
Technical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 24 November 2020
7
Programme Policy Officer, Istanbul, Turkey
United Nations World Food Programme (WFP)
Istanbul, Turkey
Deadline : 9 November 2020
8
Principal Scientist on Forest Bioeconomy Markets, Joensuu, Finland
European Forest Institute (EFI)
Joensuu, Finland
Deadline : 30 November 2020
9
Specialist in Skills Development and Digitalization, Montevideo
International Labour Organization (ILO)
Montevideo, Uruguay
Deadline : 4 December 2020
10
Consultancy: Communications Specialist – Anti-Racism Diversity and Inclusion), New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 10 November 2020
11
Senior Fundraising Advisor (Consultant, Remote), Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 13 November 2020
12
Grant Writer Consultant Roster, Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 2 December 2020
13
3E Analyst, Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 24 November 2020
14
Individual Contractor (Youth Engagement), Vienna, Austria
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria
Deadline : 10 November 2020
Επιστήμες Επικοινωνίας (7 θέσεις)
1
Human Resources Specialist
UNOPS
Geneva, Switzerland
Deadline : 10 Nov 2020
2
Publications Planning Officer, Geneva
International Labour Organization (ILO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 4 December 2020
3
Chief, Strategic Communications, Geneva
International Labour Organization (ILO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 4 December 2020
4
Communications Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 10 November 2020
5
Regional Issues Expert, New York, United States
Department of Political Affairs
New York, USA
Deadline : 7 December 2020
6
Senior Fundraising Advisor (Consultant, Remote), Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 13 November 2020
7
Advisor, Public Affairs, Washington, United States
World Health Organization (WHO)Regional Office for the Americas of the World Health Organization
Washington, United States
Deadline : 23 November 2020 Advisor, Public Affairs
Νομική Επιστήμη (3 θέσεις)
1
NMT Mapping Expert, Geneva, Switzerland
United Nations Conference on Trade and Development
Geneva, Switzerland
Deadline : 8 November 2020
2
Regional Issues Expert, New York, United States
Department of Political Affairs
New York, USA
Deadline : 7 December 2020
3
Senior Adviser on Anti-terrorism Issues, Vienna, Austria
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Vienna, Austria
Deadline : 1 December 2020
Επιστήμες Υγείας (17 θέσεις)
1
Consultant Roster- Infection Prevention and Control, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
2
Consultant Roster – Strategic Planning, Monitoring and Evaluation, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
3
Consultant Roster – Strategic Planning, Monitoring and Evaluation, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
4
Consultant Roster – Strategic Planning, Monitoring and Evaluation, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
5
Consultant Roster- Funding requests in the field of Communicable diseases, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
6
Consultant Roster- Funding requests in the field of Communicable diseases, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
7
Consultant Roster- Antimicrobial Stewardship Programmes (AMS), Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
8
Consultant Roster- Infection Prevention and Control, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
9
Consultant Roster- Antimicrobial Stewardship Programmes (AMS), Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
10
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
11
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
12
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
13
Consultant Roster- Funding requests in the field of Communicable diseases, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
14
Consultant, Tuberculosis affected community representative, Copenhagen, Denmark
World Health Organization (WHO)
Copenhagen, Denmark
15
Consultant, Civil Society TB Expert, Copenhagen, Denmark
World Health Organization (WHO)
Copenhagen, Denmark
16
Technical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 10 November 2020
17
Technical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 24 November 2020
Επιστήμες Ζωής (3 θέσεις)
1
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
2
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
3
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1
Programme Officer – Renewable Energy Cost Status and Outlook, Bonn
IRENA – International Renewable Energy Agency
Bonn, Germany
Deadline : 22 November 2020
2
Programme Policy Officer, Istanbul, Turkey
United Nations World Food Programme (WFP)
Istanbul, Turkey
Deadline : 9 November 2020
Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Grant Writer Consultant Roster, Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 2 December 2020
Κοινωνικές Επιστήμες (11 θέσεις)
1
Programme Specialist (Education), Germany
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Bonn, Germany
Deadline : 11 November 2020
2
Gender Specialist for Project in Togo, Bonn, Germany
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
Bonn, Germany
3
Consultant Roster- Communication, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
4
Consultant Roster- Communication, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
5
Consultant Roster- Communication, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
6
Consultant, Tuberculosis affected community representative, Copenhagen, Denmark
World Health Organization (WHO)
Copenhagen, Denmark
7
Consultant, Civil Society TB Expert, Copenhagen, Denmark
World Health Organization (WHO)
Copenhagen, Denmark
8
Senior Informal Economy Specialist, Geneva
International Labour Organization (ILO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 4 December 2020
9
Programme Policy Officer, Istanbul, Turkey
United Nations World Food Programme (WFP)
Istanbul, Turkey
Deadline : 9 November 2020
10
Senior Fundraising Advisor (Consultant, Remote), Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 13 November 2020
11
Individual Contractor (Youth Engagement), Vienna, Austria
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria
Deadline : 10 November 2020
Πολιτικές Επιστήμες (12 θέσεις)
1
International Port Management Expert, Geneva, Switzerland
United Nations Conference on Trade and Development
Geneva, Switzerland
Deadline : 9 November 2020
2
Chief, Strategic Communications, Geneva
International Labour Organization (ILO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 4 December 2020
3
Technical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 10 November 2020
4
Programme Policy Officer, Istanbul, Turkey
United Nations World Food Programme (WFP)
Istanbul, Turkey
Deadline : 9 November 2020
5
Consultancy: Communications Specialist – Anti-Racism Diversity and Inclusion), New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 10 November 2020
6
Regional Issues Expert, New York, United States
Department of Political Affairs
New York, USA
Deadline : 7 December 2020
7
Senior Fundraising Advisor (Consultant, Remote), Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 13 November 2020
8
Grant Writer Consultant Roster, Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 2 December 2020
9
Senior Safeguards Analyst (Satellite Imagery), Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 25 November 2020
10
Individual Contractor (Youth Engagement), Vienna, Austria
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria
Deadline : 10 November 2020
11
Senior Adviser on Anti-terrorism Issues, Vienna, Austria
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Vienna, Austria
Deadline : 1 December 2020
12
Advisor, Public Affairs, Washington, United States
World Health Organization (WHO)Regional Office for the Americas of the World Health Organization
Washington, United States
Deadline : 23 November 2020 Advisor, Public Affairs
Θετικές Επιστήμες (12 θέσεις)
1
Programme Officer – Renewable Energy Cost Status and Outlook, Bonn
IRENA – International Renewable Energy Agency
Bonn, Germany
Deadline : 22 November 2020
2
Consultant Roster- Strategic Information epidemiology surveillance data, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
3
Consultant Roster- Funding requests in the field of Communicable diseases, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
4
Consultant Roster- Funding requests in the field of Communicable diseases, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
5
Consultant Roster- Antimicrobial Stewardship Programmes (AMS), Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
6
Consultant Roster- Strategic Information epidemiology surveillance data, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
7
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
8
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
9
Consultant Roster- Quality Management for in Vitro diagnostic services, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
10
Consultant Roster- Funding requests in the field of Communicable diseases, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
11
Senior Safeguards Analyst (Satellite Imagery), Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 25 November 2020
12
Nuclear Safety Officer, Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 2 December 2020
Επιστήμες Εκπαίδευσης (4 θέσεις)
1
Programme Specialist (Education), Germany
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Bonn, Germany
Deadline : 11 November 2020
2
Specialist in Skills Development and Digitalization, Montevideo
International Labour Organization (ILO)
Montevideo, Uruguay
Deadline : 4 December 2020
3
Grant Writer Consultant Roster, Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 2 December 2020
4
Individual Contractor (Youth Engagement), Vienna, Austria
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria
Deadline : 10 November 2020
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 θέσεις)
1
Gender Specialist for Project in Togo, Bonn, Germany
United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
Bonn, Germany
2
Consultant Roster- Communication, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
3
Consultant Roster- Communication, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
4
Consultant Roster- Communication, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
5
Human Resources Specialist
UNOPS
Geneva, Switzerland
Deadline : 10 Nov 2020
6
Individual Contractor (Youth Engagement), Vienna, Austria
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria
Deadline : 10 November 2020
Τέχνες (1 θέση)
1
Publications Planning Officer, Geneva
International Labour Organization (ILO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 4 December 2020
Ιατρική Επιστήμη (5 θέσεις)
1
Consultant Roster- Infection Prevention and Control, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
2
Consultant Roster – Strategic Planning, Monitoring and Evaluation, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
3
Consultant Roster- Clinical Management, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
4
Consultant Roster- Infection Prevention and Control, Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
5
Consultant Roster- Antimicrobial Stewardship Programmes (AMS), Egypt
WHO – World Health Organization
Cairo, Egypt
Deadline : 17 November 2020
Επιστήμες Διοίκησης (11 θέσεις)
1
Human Resources Specialist
UNOPS
Geneva, Switzerland
Deadline : 10 Nov 2020
2
International Port Management Expert, Geneva, Switzerland
United Nations Conference on Trade and Development
Geneva, Switzerland
Deadline : 9 November 2020
3
International Port Management Expert, Geneva, Switzerland
United Nations Conference on Trade and Development
Geneva, Switzerland
Deadline : 8 November 2020
4
NMT Mapping Expert, Geneva, Switzerland
United Nations Conference on Trade and Development
Geneva, Switzerland
Deadline : 8 November 2020
5
Technical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 10 November 2020
6
Technical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 24 November 2020
7
Principal Scientist on Forest Bioeconomy Markets, Joensuu, Finland
European Forest Institute (EFI)
Joensuu, Finland
Deadline : 30 November 2020
8
Consultancy: Communications Specialist – Anti-Racism Diversity and Inclusion), New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 10 November 2020
9
Senior Fundraising Advisor (Consultant, Remote), Rome, Italy
United Nations World Food Programme (WFP)
Rome, Italy
Deadline : 13 November 2020
10
Section Head (SGTS-TVL), Vienna, Austria
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Vienna, Austria
Deadline : 30 November 2020
11
Individual Contractor (Youth Engagement), Vienna, Austria
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria
Deadline : 10 November 2020
Δασικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Principal Scientist on Forest Bioeconomy Markets, Joensuu, Finland
European Forest Institute (EFI)
Joensuu, Finland
Deadline : 30 November 2020

Κάντε τις αιτήσεις σας εδώ.