Αρχική Συμβασιούχοι Θέσεις έκτακτου προσωπικου στο πλαίσιο έργων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Θέσεις έκτακτου προσωπικου στο πλαίσιο έργων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ÁÈÇÍÁ /ÐÍÕÊÁ ÁÓÔÅÑÏÓÊÏÐÅÉÏ

Tο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό και συγκεκριμένα εννέα (9) άτομο με τα οποία θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των παρακάτω προγραμμάτων/έργων:

  1. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΣΕ) στο Πλαίσιο του Εργου με Τίτλο “Εκπόνηση γεωφυσικών ερευνών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά” (εδώ)
  2. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος – Σεισμολόγος MSc) στο Πλαίσιο του Εργου με Τιτλο “Εκπόνηση γεωφυσικών ερευνών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά” (εδώ)
  3. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος MSc) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Εκπόνηση γεωφυσικώμ ερευνών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά” (εδώ)
  4. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος MSc) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Έκτακτες Ανάγκες Γεωδυναμικού (εδώ)
  5. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Κωδικός Θέσης: Οικονομολόγος Msc Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης – 27) στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας” (εδώ)
  6. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος MSc Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία – 26) στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας” (εδώ)

Οι αιτήσεις για τις παραπάνω θέσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά λόγω των έκτακτων μέτρων λόγω COVID19, το αργότερο μέχρι 18/12/2020 στις 10:00 π.μ.

  1. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: 2) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by IT-tools» LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εδώ)
  2. Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: MSc. Φυσικός, Δορυφορικές εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Γεωφυσική έρευνα ρηγμάτων στην περιοχή των Πατελών του Δήμου Ηρακλείου (εδώ)
  3. Πλήρωση μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: ΠΕ.APH) στο Πλαίσιο του Εσωτερικού Έργου με Τίτλο “ΔΡΥΑΔΕΣ (εδώ)

Οι αιτήσεις για τις παραπάνω θέσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά λόγω των έκτακτων μέτρων λόγω COVID19, το αργότερο μέχρι 21/12/2020 στις 10:00 π.μ.

ÁÈÇÍÁ /ÐÍÕÊÁ ÁÓÔÅÑÏÓÊÏÐÅÉÏ