Αρχική Εποχικοί Θέσεις 48 συμβασιούχων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθήνας

Θέσεις 48 συμβασιούχων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθήνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 48 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, ως ακολούθως:

44 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
4 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/11/2018-26/11/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 9225114, 210 9238724 εσωτ: 204- 209