Αρχική Εργασιακά Θεοφάνεια 2023: Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν σήμερα

Θεοφάνεια 2023: Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν σήμερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα είναι η ημέρα εορτής των Θεοφανείων, που θεωρείται από το νόμο ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, κατά την οποία απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα όμως που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις γιορτές, θα είναι ανοιχτές σήμερα.

Για την αμοιβή των εργαζομένων θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την μέρα αυτή και στους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν.

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Αντίθετα, εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους (αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν, τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το 1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό).