Αρχική Υπουργεία Θ.Φωτίου: Επιχορηγήσεις 6,5 εκατ. ευρώ σε 118 Προνοιακά Ιδρύματα

Θ.Φωτίου: Επιχορηγήσεις 6,5 εκατ. ευρώ σε 118 Προνοιακά Ιδρύματα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις 6,5 εκατ. ευρώ
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 118 Προνοιακών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ) σε
όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται 58 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Αττικής με 4.398.644
ευρώ, 14 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 555.000 ευρώ, 23
Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 1.100.000 ευρώ, 9 Ιδρύματα
στη Στερεά Ελλάδα με 70.000 ευρώ, 7 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης με 160.000 ευρώ, 4 Ιδρύματα στο Βόρειο Αιγαίο με 50.000
ευρώ και 3 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Ηπείρου με 140.000 ευρώ.

«Στηρίζουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα τα Ιδρύματα ΝΠΙΔ τα οποία παραλάβαμε σε
δεινή οικονομική κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. Καταβάλουμε μεγάλη
προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα και ελλείψεις.
Οικονομικά, υποστηρίζουμε με τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις τα Ιδρύματα
αυτά για να συνεχίσουν να παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας», τονίζει η κα Φωτίου.

«Θεσμικά, για πρώτη φορά, ολοκληρώνεται η υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή
όλων των στοιχείων των 1600 και πλέον Ιδρυμάτων, ενώ εντός του 2018
φέρνουμε νέο νόμο-πλαίσιο στη Βουλή που θα ρυθμίζει τα διοικητικά, τα
λειτουργικά και τα χρηματοδοτικά ζητήματα των Ιδρυμάτων αυτών, τα οποία σε
αρκετές περιπτώσεις διέπονται από νόμους του 1914».