Αρχική Ελλάδα Τέλος επιτηδέυματος – Ποιες κατηγορίες θα απαλλαγούν

Τέλος επιτηδέυματος – Ποιες κατηγορίες θα απαλλαγούν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η μείωση του τέλους επιτηδεύματος αναμένεται να ανέλθει στο 30% για τα εισοδήματα του 2020 ενώ παράλληλα θα μειωθεί και η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, άλλος ένας φόρος που είχε επιβαρύνει δυσανάλογα τα μεσαία στρώματα αλλά και όλους όσους δήλωναν υψηλά εισοδήματα, κατά περίπου 20%. Στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάργηση των δυο παραπάνω φόρων μέχρι το 2023. 

Δεδομένης της σημαντικής συμβολής των δυο παραπάνω φόρων στα έσοδα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε σταδιακό περιορισμό τους ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές στα δημοσιονομικά μεγέθη. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν ότι όσο η οικονομία «ανεβάζει στροφές» και ενισχύονται οι ρυθμοί ανάπτυξης και τα έσοδα τόσο θα αυξάνονται τα περιθώρια της κυβέρνησης για παρεμβάσεις με τελικό στόχο, το 2023, την πλήρη απόσυρση έκτακτων φόρων που είχαν επιβληθεί στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Στόχος της κυβέρνησης είναι τόσο το τέλος επιτηδεύματος όσο και η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης να καταργηθούν με ορίζοντα το 2023 και υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι δεν θα ανατρέψουν την δημοσιονομική ισορροπία. Σημειώνεται ότι οι δυο φόροι συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό με έσοδα άνω του 1,6 δις. ευρώ.

Οι 11 κατηγορίες που απαλλάσσονται

Αναλυτικότερα, από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται επίσης οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών:

 1. Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 3. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
 4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία  το 65ο έτος της ηλικίας.
 5. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 6. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,
 7. Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
 8. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 9. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
 10. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
 11. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Πόσο κοστίζει το τέλος επιτηδεύματος

Για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» (τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή με περισσότερα από 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Επίσης, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

 • 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
 • 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.