Αρχική Εποχικοί Τελευταίες αιτήσεις για 99 θέσεις στο δήμο Πειραιά

Τελευταίες αιτήσεις για 99 θέσεις στο δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην πρόσληψη 99 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ προχωρά ο δήμος Πειραιά, με τους προσληφθέντες να υπογράφουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η κατανομή των θέσεων: ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας(Με ταχογράφο) 26 θέσεις, ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας 20 θέσεις ΔΕ Χειριστών καλαθοφόρων μηχανημάτων 1 θέση ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρα) 1 θέση ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (Φορτωτών) 1 θέση ΥΕ Εργατών καθαριότητας 50 θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει σήμερα.

Πληροφορίες: ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12 (υπόψη κ. Βορρεάκου Αναστασίας). Επικοινωνία: 2132 022 566