Αρχική Ασφάλιση ΤΕΚΑ: 9 ερωτήσεις-απαντήσεις για την προαιρετική ασφάλιση μη μισθωτών

ΤΕΚΑ: 9 ερωτήσεις-απαντήσεις για την προαιρετική ασφάλιση μη μισθωτών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με περισσότερους από 280.000 νέους ασφαλισμένους και «προίκα» πάνω από 65 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) άνοιξε από χθες πλατφόρμα για την προαιρετική ασφάλιση μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών έως 36 ετών που δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του έτους για όσους ενταχθούν και εγγυάται επικουρική σύνταξη έως και διπλάσια του σημερινού επικουρικού συστήματος (550 ευρώ).

Εγγραφή μπορούν να κάνουν προαιρετικά μέχρι το τέλος του έτους (αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και μετά) οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα be.teka.gov.gr και επιλέγουν την πλατφόρμα 2.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι: η διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΚΑ είναι απλή και σύντομη. Η είσοδος στην πλατφόρμα προϋποθέτει αρχικά αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και στη συνέχεια τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ για διπλή ταυτοποίηση.

Οι ασφαλισμένοι επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο της επικουρικής, με δυνατότητα ανανέωσης ετησίως, όπως ισχύει και στην κύρια ασφάλιση. Το ύψος των εισφορών που επιλέγεται καθορίζει το τελικό ποσό της σύνταξης που θα προκύψει.

Η ασφάλιση στο ΤΕΚΑ ξεκινά την πρώτη ημέρα του μήνα της αίτησης, π.χ. εάν η αίτηση υποβληθεί στις 26.09, η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι 01.09. Εφεξής, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του eΕΦΚΑ θα αναρτάται διακριτό ειδοποιητήριο ΤΕΚΑ και η εξόφληση των εισφορών θα πραγματοποιείται με τη χρήση διακριτού κωδικού πληρωμής (RF TEKA). Τα νέα δεδομένα αναλύονται στις ακόλουθες εννέα ερωτήσεις-απαντήσεις:

Τι ύψος εισφορών ασφάλισης πληρώνω στο ΤΕΚΑ;
Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ως έχει. Δηλαδή, καταβάλλετε τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλιση, είτε υπάγεστε στον e-ΕΦΚΑ, είτε στο ΤΕΚΑ. Οι μηνιαίες εισφορές σας καθορίζονται από την ασφαλιστική κατηγορία που έχετε επιλέξει. Για την 1η 42,76 ευρώ, τη 2η 51,53 και την 3η 61,40 ευρώ

Πώς πληρώνω τις εισφορές;
Κάθε μήνα εκδίδεται και αναρτάται ηλεκτρονικά στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ διακριτό ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή του ειδοποιητηρίου σε όλες τις τράπεζες μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολή πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή), χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα μέσα (web banking, mobile banking, ταμείο κ.λπ.).

Τι είναι οι ασφαλιστικές κατηγορίες;
Εάν είστε μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι ή μισθωτοί μηχανικοί, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών κατηγοριών, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικά ποσά μηνιαίας καταβολής στους διάφορους κλάδους ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η ευελιξία στους ασφαλισμένους να ρυθμίζουν το ύψος των εισφορών που αποδίδουν και ειδικότερα των εισφορών στους κλάδους σύνταξης ανάλογα με τα εισοδήματά τους, έτσι ώστε να μην εισφέρουν δυσανάλογα πολλά όταν έχουν λίγα εισοδήματα, αλλά και να μπορούν να αποταμιεύουν περισσότερα όταν έχουν ικανοποιητικά εισοδήματα.

Η κατάταξη σε μία από τις ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή;
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε κλάδο ασφάλισης. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους και η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.

Ποια ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξω;
Το ύψος των εισφορών καθορίζει και το ύψος της μελλοντικής σύνταξης. Εάν έχετε χαμηλό εισόδημα, πιθανότατα σας εξυπηρετεί καλύτερα η επιλογή χαμηλότερης κατηγορίας. Όσο αυξάνεται το εισόδημα σας, όμως, είναι πιο φρόνιμη η επιλογή υψηλότερης κατηγορίας, προκειμένου να προκύψει σταδιακά υψηλότερο κεφάλαιο και κατά συνέπεια υψηλότερη σύνταξη. Όσες περισσότερες εισφορές καταβάλλετε, τόσο υψηλότερες παροχές λαμβάνετε κατά τη συνταξιοδότηση.

Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ»;
Η ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ να αλλάξουν φορέα επικουρικής ασφάλισης και να υπαχθούν για την επικουρική τους στο ΤΕΚΑ. Οι ασφαλισμένοι που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας πρέπει να πληρούν και τα δύο ακόλουθα κριτήρια: α. Να είναι γεννημένοι από 1.1.1987. β. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, υποχρεωτικά ή προαιρετικά.

Είμαι μηχανικός εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ ή δικηγόρος εγγεγραμμένος στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Πρέπει να πληρώνω εισφορές στο ΤΕΚΑ;
Όχι απαραίτητα. Η υπαγωγή στην ασφάλιση έχει αποσυνδεθεί από την ιδιότητα και πλέον βασικό στοιχείο της υπαγωγής στην ασφάλιση είναι η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

Είμαι δικηγόρος, τα γραμμάτια προείσπραξης συμψηφίζονται με τις εισφορές μου;
Τα ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης δεν συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΚΑ.

Μπορώ να αλλάξω γνώμη στο μέλλον και να επιστρέψω στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ;
Η αλλαγή φορέα γίνεται μόνο μία φορά και δεν είναι αναστρέψιμη.