Αρχική Υπουργεία “Τα προβλήματα στην keaprogram.gr δεν οφείλονται στα ΚΕΠ και το «ΕΡΜΗΣ–ΚΕΠ»”

“Τα προβλήματα στην keaprogram.gr δεν οφείλονται στα ΚΕΠ και το «ΕΡΜΗΣ–ΚΕΠ»”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Εργασίας φαίνεται να έχει την ευθύνη για τα σημαντικά προβλήματα που έχουν ανακύψει με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείο Διοικητής Ανασυγκρότησης στο βουλευτή Χ.Θεοχάρη, το υπουργείο έχει πράξει τα δέοντα. 

Ειδικότερα, σε απάντηση της αριθμ. 3128/3-2-2017 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χ. Θεοχάρη, με θέμα: «Προβλήματα στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και της ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης», από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

“Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν διαδικασίες των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων, κατόπιν Κοινής Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, καθώς αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.

Το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)» υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η υποβολή αιτήσεων για κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης πραγματοποιείται με τρείς (3) τρόπους: απευθείας ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων και μέσω των ΚΕΠ.

Η εμπλοκή των ΚΕΠ στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) και εφαρμόζεται με τους όρους και προϋποθέσεις της ΚΥΑ Αριθμ. ΓΔ5οικ.2961-10 (ΦΕΚ 128/Β/2017), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΜΗΣ–ΚΕΠ», το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία των ΚΕΠ, με το πληροφοριακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ (που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), έχει την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας γίνεται η υποδοχή των αιτήσεων ΚΕΑ,  είτε υποβάλλονται απευθείας ηλεκτρονικά, από τον αιτούντα, είτε μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, είτε μέσω των ΚΕΠ.

Ως εκ τούτου, τα αναφερόμενα προβλήματα λειτουργίας της ιστοσελίδας keaprogram.gr δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ΚΕΠ και του πληροφοριακού τους συστήματος «ΕΡΜΗΣ–ΚΕΠ». Για το λόγο αυτό η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εξομάλυνση τους γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα ΚΕΠ καθημερινά εξυπηρετούν δεκάδες άλλες διοικητικές διαδικασίες, πλέον της συγκεκριμένης διαδικασίας και οποιοδήποτε τεχνικό ή διοικητικό πρόβλημα, των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων, επηρεάζει την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

  • έχει εκδώσει οδηγίες προς τα ΚΕΠ, για την ομαδοποίηση της προσέλευσης με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, στις περιπτώσεις που υφίσταται ζήτημα αυξημένης προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ για την υποβολή αίτησης για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και
  • βρίσκεται σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς και για άλλες διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των ΚΕΠ για όσο διάστημα διαρκεί η υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.”