Αρχική Παιδεία Τα κριτήρια για τις 11.000 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή

Τα κριτήρια για τις 11.000 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές έρχονται στη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή μετά την υπουργική απόφαση που εξέδωσε το αρμόδιο υπουργείο. 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την πρόσληψη αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή, τα κριτήρια για τις 11.000 προσλήψεις ειναι τα εξής:

Οι προσλήψεις, θα γίνουν από πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα. Οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιούνται από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής σε σχολικές μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, θα προσμετρώνται στο διπλάσιο.

  • Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζονται κύριοι και επικουρικοί πίνακες κατάταξης, στους οποίους εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδων, με τα παρακάτω κριτήρια:

α) Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.

β) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.

γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.

δ) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ.

  • Κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες:

α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) σε δομές και προγράμματα ΕΑΕ.

γ) Γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

  • Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους κύριους και επικουρικούς πίνακες κατάταξης γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, 6 μονάδες.

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, 4 μονάδες.

γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, 5 μονάδες.

δ) Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής, τέσσερις μονάδες.

ε) Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Ασκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία», 2 μονάδες.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός προσόντων των ανωτέρω περιπτώσεων, μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος που προσδίδει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

στ) Ειδικά για τους καταταγέντες με πενταετή προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ, χωρίς την κατοχή κάποιου εκ των αναφερομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως ε προσόντων, πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, πέντε δέκατα (0,5) της μονάδας.

Κοινωνικά κριτήρια:

α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, 7 μονάδες.

β) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων, 7 μονάδες.

γ) Οι πολύτεκνοι 7 μονάδες και οι τρίτεκνοι 3 μονάδες.

Η υπουργική απόφαση είχε αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2017 και προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 13.937 σχόλια. Η απόφαση ρυθμίζει θέματα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων σε όλες τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ στη μοριοδότηση πριμοδοτούνται εκείνοι που έχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίλους στην Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία.