ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται για τα επιδόματα που λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και ωφελούμενοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Από 1η Απριλίου οι κατώτατες απολαβές αυξάνονται κατά 67 ευρώ, φτάνοντας τα 780 ευρώ μικτά από 713 ευρώ σήμερα. Η καθαρή αύξηση είναι 57,7 ευρώ, καθώς ο καθαρός μισθός αυξάνεται από τα 614,1 στα 667 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω 19 επιδόματα, με πρώτο και κύριο το επίδομα ανεργίας. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα ανεργίας τ. ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 17,51 ευρώ, ενώ η μηνιαία παροχή αγγίζει τα 438 ευρώ. Με την αύξηση κατά 9,5% το ημερήσιο θα ανέλθει στα 19,17 ευρώ και το μηνιαίο επίδομα ανεργίας στα 479,61. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας ΟΑΕΔ -ΔΥΠΑ, το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα, δεν πρόκειται να αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.

Την ίδια στιγμή, το ειδικό Βοήθημα λήξης ανεργίας, το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, από 227,65 ευρώ σήμερα θα…ανέβει επίπεδο φτάνοντας τα 249,27 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής ανεργίας. Παράλληλα, το ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων, το οποίο ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και σήμερα φτάνει τα 262,67 ευρώ, από τον επόμενο μήνα θα ανέλθει σε 287,6 ευρώ.

Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Σήμερα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν 262,67 ευρώ τον μήνα, ενώ με τις θετικές μεταβολές θα βλέπουν στην τσέπη τους 287,6 ευρώ.

Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και ανέρχεται σήμερα στα 350,23 ευρώ, ενώ με την επερχόμενη αύξηση θα διαμορφωθεί στα 383 ευρώ.

Αλλαγές αναμένονται και στο ειδικό εποχικό βοήθημα. Το ύψος του για τους οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη και σήμερα είναι 824,63 ευρώ. Με τα νέα δεδομένα θα φτάσει τα 903 ευρώ. Σε ο,τι αφορά το ειδικό εποχικό για τα επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών, το οποίο υπολογίζεται με το 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, σήμερα ανέρχεται σε 557,22 ευρώ και με τη αύξηση θα αγγίξει τα 610 ευρώ.

Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων ύψους 437,79 ευρώ θα αυξηθεί στα 479 ευρώ, ενώ η ειδική παροχή μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό. Κατ’ επέκταση από 713 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα, θα φτάσει τα 780 ευρώ.

Ακόμα, ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, από 2.139 ευρώ που είναι σήμερα θα φτάσει τα 2.342 ευρώ από την 1η Απριλίου, ενώ από την θετική μεταβολή στις κατώτατες απολαβές θα επηρεαστούν, επίσης, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, αλλά και οι αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης, ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 23,88 ευρώ και από την 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 26 ευρώ.

Πως διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος με επίδομα γάμου και τριετίες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό, ο οποίος αυξάνεται κατά 10% για κάθε τριετία για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία μέχρι το 2012 για τους εργατοτεχνίτες. Υπενθυμίζεται, ότι οι τριετίες μετά το 2012 έχουν μπει στον…πάγο και οι αποφάσεις για το «ξεπάγωμά» τους θα ληφθούν στο τέλος του 2023, εφόσον υποχωρήσει η ανεργία κάτω από 10%.

Για όσους έχουν προϋπηρεσία μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 οι ελάχιστες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

● Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 780 ευρώ

● Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ

● Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ

● Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ

Εκτός από τις τριετίες προϋπηρεσίας μια άλλη πηγή προσαύξησης του μισθού είναι το επίδομα γάμου, το οποίο επίσης υπολογίζεται στο 10% επί του βασικού μεικτού μισθού για τους έγγαμους. Σημειώνεται ότι το επίδομα γάμου δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, αλλά η καταβολή του οφείλεται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπογράφει η ΓΣΕΕ με τους εργοδότες. Συνεπώς, το επίδομα γάμου το δικαιούνται σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ, αλλά σύμφωνα με την άποψη της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ δευτερευόντως μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί της χώρας.

Για όσους παίρνουν επίδομα γάμου, το οποίο είναι 10%, οι νέοι ελάχιστοι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

● Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ

● Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ

● Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ

● Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.115 ευρώ