ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότερα από 200.600 δάνεια ύψους 10,2 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν από τις τράπεζες τον Ιούλιο του 2019 έως και τον εφετινό Μάιο. Τα περισσότερα ήταν καταναλωτικά και στεγαστικά, αλλά έγιναν σημαντικές ρυθμίσεις και για υποχρεώσεις άνω των 214 εκατ. ευρώ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εάν προσθέσουμε και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν από funds διαχείρισης δανείων τότε αυτά υπερβαίνουν τις 252.000 σε αριθμό και τα 12,3 δισ. ευρώ σε αξία.

Ωστόσο μόνο στις μισές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων έχουν δώσει προτάσεις ρύθμισης.

Οπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία που έδοσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, από συστάσεως της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2019) έως και την 16η Ιουνίου 2020, από τις 4.596 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους πολίτες και έχουν διαβιβαστεί στις τράπεζες και στους διαχειριστές δανείων μόνο στις μισές, δηλαδή στις 2.317 αιτήσεις, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης έχουν δόσει προτάσεις.

Κατα τα λοιπα μέσω της πλατφόρμας συνολικά έχουν ρυθμιστεί 67,6 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από 01.07.2019 έως 31.05.2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς 200.638 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 10,2 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία δεν αφορούν σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).

Αναλυτικότερα:

Κατά το Μάιο 2020 (δηλ. από 1.5.2020 έως 31.5.2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 10.148 δάνεια, ύψους 601,8 εκατ. ευρώ.

Εκ των δανείων αυτών:

  • 4.188 δάνεια (41,27%) ήταν στεγαστικά,  ύψους 288,88 εκατ. ευρώ.
  • 5.018 δάνεια (49,45%) ήταν καταναλωτικά, ύψους 64,91 εκατ. ευρώ.
  • 932 δάνεια (9,18%) ήταν πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 214,32 εκατ. ευρώ.
  • 10 δάνεια (0,10%) ήταν μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ύψους 33,79 εκατ. ευρώ.

2. Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers)

Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι από 01.07.2019 έως 31.05.2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς από τα μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 51.891 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 2,15 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο σε δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).

Κατά τον Μάιο 2020 (δηλ. από 1.5.2020 έως 31.5.2020):

Ρυθμίστηκαν επιτυχώς 3.217 δάνεια, συνολικού ύψους 88,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια αυτά διενεργήθηκε διαγραφή οφειλής (δηλ. 82,15% των οφειλετών έλαβαν «κούρεμα» χρέους).

Εκ των δανείων αυτών:

  • 3.211 αφορούσαν σε στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια (δηλ. δάνεια προς ατομικές επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες),  συνολικού ύψους 82 εκατ. ευρώ.
  • 6 αφορούσαν σε δάνεια μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.

Από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Μαΐου 2020 (δηλ. 31.05.2020)  ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 252.529 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, συνολικού ύψους 12,33 δισ. ευρώ.