Αρχική Οικονομία Τα 22 SOS στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Τα 22 SOS στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότεροι από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2020 μέχρι και τις 27 Αυγούστου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει θέσει, από τις 27 Μαΐου, σε λειτουργία την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.aade.gr/polites/eisodima/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3.

Αλλαγές

Φέτος, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά ως προς τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων, για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων. Κι αυτό διότι με νόμους που ψηφίστηκαν τα έτη 2019 και 2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις παραμέτρους υπολογισμού των φόρων, όπως η μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9%, η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά μία ποσοστιαία μονάδα για τα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 20.000 ευρώ, καθώς και η προσωρινή κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις. Πρόσφατα, εξάλλου, νομοθετήθηκαν και η μη εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέτρου των e-αποδείξεων για τους φορολογούμενους που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς επίσης και η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 100% στο 55% για όσους φορολογουμένους απέκτησαν εισοδήματα από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες.

Με δεδομένη και τη σημαντική μείωση, την οποία έχουν υποστεί τα φορολογητέα εισοδήματα των περισσότερων φυσικών προσώπων, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, οι φορολογούμενοι φέτος, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είτε δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο είτε θα καταστούν δικαιούχοι είσπραξης επιστροφών φόρου είτε θα κληθούν να πληρώσουν ποσά φόρων σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που εκλήθησαν να καταβάλουν πέρυσι.

Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής παρουσιάζει έναν οδηγό με 22 σημεία-SOS που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:

» Υποβολή δηλώσεων από εγγάμους και μέρη συμφώνων συμβίωσης

1 Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης.

2 Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματά του, αρκεί μόνο ο ένας εκ των δύο να έχει ήδη δηλώσει την επιλογή αυτή μέχρι τις 6 Μαΐου σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet.

3 Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογουμένων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων, εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωση που θα υποβάλει, να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, καθώς και τον κωδικό 092 που αφορά στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία περιλαμβάνεται στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών.

» Εξαρτώμενα τέκνα

4 Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο και το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2020 τις 3.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών εμφανίζεται στον πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον τα στοιχεία τους αναγραφούν στον πίνακα 8 της δήλωσης.

5 Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή μέρη συμφώνων συμβίωσης (ΜΣΣ), που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005-006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα ΜΣΣ και αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

6 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή ΜΣΣ έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ΜΣΣ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ΜΣΣ.

7 Σε περίπτωση εγγάμων που είναι και οι δύο μισθωτοί-συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα και έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις προκειμένου να τύχουν και οι δύο του αυξημένου αφορολόγητου ορίου λόγω τέκνων πρέπει να συμπληρώσουν και οι δύο τα στοιχεία των τέκνων τους στον πίνακα 8 της δήλωσης.

» Προθεσμία υποβολής

8 Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

» Τρόπος υπολογισμού φόρων

9 Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα επέρχονται φέτος οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Μείωση ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

β) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.

γ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τις 30.000,01 έως τις 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.

δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%.

10 Για όσους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος αυξάνεται:

από 8.863,63 ευρώ σε 9.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με ένα εξαρτώμενο τέκνο
από 9.090,90 ευρώ σε 10.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με δύο εξαρτώμενα τέκνα
από 9.545,45 ευρώ σε 11.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τρία εξαρτώμενα τέκνα
από 9.545,45 ευρώ σε 12.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
από 9.545,45 ευρώ σε 13.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με πέντε εξαρτώμενα τέκνα
από 9.545,45 ευρώ σε 14.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με έξι εξαρτώμενα τέκνα
από 9.545,45 ευρώ σε 15.000 ευρώ για όσους βαρύνονται με επτά εξαρτώμενα τέκνα κ.ο.κ.

11 Δεν επιβάλλεται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία), καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και η προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων χαρακτηρίζεται ως εισόδημα μη προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις, η απαλλαγή από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη, το 2018 και το 2019, δεν προέκυψε τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος.

12 Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων.

13 Ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα μειώνεται από το 100% στο 55%.

» Υπόχρεοι υποβολής

14 Οσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2020 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφόσον απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2020 ή εφόσον βαρύνονται με τεκμήριο διαβίωσης για κατοικία ή Ι.Χ.

» Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου

15 Σε κάθε περίπτωση εγγάμων που υποβάλουν κοινή δήλωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου. Π.χ., αν από την κοινή δήλωση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 800 ευρώ για τον σύζυγο και επιστροφή φόρου 300 ευρώ για τη σύζυγο, δεν γίνεται συμψηφισμός των δύο ποσών σε ένα ενιαίο εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση αυτή ο σύζυγος καλείται με το δικό του εκκαθαριστικό να πληρώσει 800 ευρώ και η σύζυγος καλείται, με το δικό της ξεχωριστό εκκαθαριστικό, να εισπράξει επιστροφή φόρου 300 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο σύζυγοι εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

16 Οι φόροι που προκύπτουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα στο χρονικό διάστημα από την 29η Ιουλίου μέχρι την 27η Αυγούστου 2021, πρέπει να καταβληθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την 28η Ιουλίου 2021, ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου με έκπτωση 3% είτε σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επόμενων 7 μηνών.

17 Δεν βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο.

18 Δεν επιστρέφεται στον φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο.

» Περιεχόμενο της δήλωσης

19 Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η-1-2018 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-2020 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμένο από το 9% στο 4,5% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2020 μέχρι 10.000 ευρώ. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση έχει εφαρμογή και για όποιον ασκεί ατομική αγροτική δραστηριότητα. Ολοι οι φορολογούμενοι που υπάγονται σ’ αυτήν τη ρύθμιση, για να κατοχυρώσουν τον μειωμένο αυτό συντελεστή, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 του πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).

20 Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2020, λόγω άρνησης ή αδυναμίας των τελευταίων να τα πληρώσουν, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά χορηγείται με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξώδικων καταγγελιών στους μισθωτές. Η κοινοποίηση της εξώδικης καταγγελίας της μίσθωσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

Αντίγραφο του εξωδίκου πρέπει να προσκομιστεί είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε με σκανάρισμα μέσω e-mail είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία και στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την υποβολή της δήλωσης. Στη συνέχεια, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, δηλαδή μέχρι τις 30-6-2022 ο κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί.

Στην περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

21 Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογουμένου που θεωρείται πληττόμενος οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού, δεν συνυπολογίζονται οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις που του καταβλήθηκαν το 2020 για την κάλυψη των πάσης φύσεως εισοδηματικών απωλειών του.

Τα ποσά των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, τα οποία δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, είναι, αναλυτικά:

α) Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 άρθ. 33 ν.4690/2020 για τους εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
β) Οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στον πρωτογενή τομέα.

γ) Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους ή σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της Covid-19 και επιδόματα (περιλαμβάνονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ και των 534 ευρώ, καθώς και η οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση των 400 ευρώ που καταβλήθηκε σε επιστήμονες πληττόμενους από την Covid-19).

δ) Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κορονοϊού.

Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β), που έχουν καταβληθεί εντός του 2020 θεωρούνται εισοδήματα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, δηλώνονται στους κωδικούς 617-618 ή 657-658 ή του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό εισόδημα της οικογένειας του φορολογουμένου και, έτσι, δεν συμβάλλουν στο να αυξηθεί το εισόδημα αυτό και να υπερβεί το ισχύον κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Τα ποσά των παραπάνω περιπτώσεων (γ) και (δ), που έχουν καταβληθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, δεν θεωρούνται καν εισοδήματα, οπότε δεν προσμετρώνται ούτε αυτά στο συνολικό εισόδημα της οικογένειας του φορολογουμένου. Δύνανται όμως να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6, προκειμένου να αξιοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων.

Φορολογικές δηλώσεις: Απαλλαγές από τα τεκμήρια διαβίωσης

22 Κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαλλάσσονται πλήρως από τα τεκμήρια διαβίωσης και από την υποχρέωση κάλυψης του 30% του ετήσιου ατομικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

α) Οσοι ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα και κατά τη διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία των καταστημάτων ή των εγκαταστάσεων παραγωγής ή των γραφείων τους είτε θεωρούνται απλά «πληττόμενοι», εξαιτίας των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

β) Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό κατά τη διάρκεια του 2020.

γ) Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

δ) Οι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020.

ε) Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% έστω και για έναν από τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020 ή και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, καθώς και όσοι εξαναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα τουλάχιστον κατά 30% έστω και σε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020. Προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αποδεκτή έστω και μία δήλωση Covid που υπέβαλαν το 2020 μέσω του ΤΑΧΙSnet.

Απαλλαγή μόνο από την υποχρέωση κάλυψης του 30% του ετήσιου εισοδήματος του 2020 με e-πληρωμές δαπανών ισχύει επιπλέον και για τους φορολογουμένους που είχαν κλείσει τα 60 έτη ηλικίας έως τις 31-12-2019, δηλαδή για όλους όσοι την 1η-1-2020 ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών.

Ειδικά για την απαλλαγή των 5 παραπάνω κατηγοριών φορολογουμένων -(α) έως (ε)- από τα τεκμήρια διαβίωσης πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω 3 προϋποθέσεις:

α) Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2019 και το 2020, να μην έχουν φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

β) Μεταξύ 2019 και 2020 να μην έχει σημειωθεί κάποια μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία τους που να επηρέασε ανοδικά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που τους βαρύνουν.

γ) Τυχόν δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησαν το 2020 (για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, μετοχών κ.λπ.) να μην υπερβαίνουν το πραγματικό τους εισόδημα ή αν το υπερβαίνουν η επιπλέον διαφορά να δικαιολογείται με χρηματικά ποσά που αναγράφονται στη φετινή φορολογική δήλωση (λοιπά εισοδήματα απαλλασσόμενα ή αυτοτελώς φορολογούμενα, δάνεια, δωρεές, έκτακτα εισοδήματα, άλλες οικονομικές ενισχύσεις, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Για κάθε φορολογούμενο που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020, τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημά του σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικού δηλωθέντος, λαμβάνεται υπόψη ως τεκμαρτό εισόδημα το μικρότερο ποσό τεκμηρίων διαβίωσης μεταξύ των φορολογικών ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον όμως μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020 δεν σημειώθηκε αύξηση του συνολικού ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης.

Οι εκτάκτως εξαιρούμενοι από τα τεκμήρια διαβίωσης και την υποχρεωτική κάλυψη του 30% του εισοδήματος με e-πληρωμές (λόγω του ότι εντάσσονται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορονοϊού) δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν κάποιον κωδικό για να εξαιρεθούν. Γι’ αυτούς η εξαίρεση γίνεται αυτόματα λόγω προσυμπλήρωσης από την ΑΑΔΕ του κωδικού 985 στον πίνακα 9, στο τέλος του εντύπου Ε1.

Πηγή: eleftherostypos.gr