Αρχική Εργασιακά Τα 11 επαγγέλματα με μέλλον στην βιομηχανία

Τα 11 επαγγέλματα με μέλλον στην βιομηχανία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την εκστρατεία του με τίτλο: «Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με Μέλλον» #SEV4jobs, όπου αναδεικνύονται 11 σύγχρονα επαγγέλματα «με μεγάλη ζήτηση και μέλλον στην παραγωγική οικονομία» παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, στην Ελλάδα παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και το ευρύ φάσμα επιλογών που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ υπάρχουν επαγγέλματα με μέλλον και ειδικότητες τις οποίες θα χρειασθεί η ελληνική οικονομία για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Τα 10 επαγγέλματα με μέλλον, σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΒ είναι τα εξής:

 • Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
 • Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
 • Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Αυτοματισμών
 • Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 • Εργοδηγός κλάδου (προβάλλεται ο εργοδηγός εξόρυξης)
 • Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
 • Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Χειριστής μηχανημάτων έργου.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, στα επαγγέλματα αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι. Οι 80.000 περίπου από αυτούς απασχολούνται στη μεταποίηση και σε άλλους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας.

Επίσης οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά και βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

«Για να επιβιώσει, η Ελλάδα οφείλει να βασίσει το παραγωγικό μοντέλο της σε εξωστρεφείς, διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνικής και τεχνολογικής κατάρτισης, με σύγχρονες δεξιότητες και ενεργό συνεισφορά» υπογραμμίζει ο ΣΕΒ.