Αρχική Εποχικοί Τ.Α.Π.Α.: Νέα μεγάλη προκήρυξη για 200 εποχικές θέσεις

Τ.Α.Π.Α.: Νέα μεγάλη προκήρυξη για 200 εποχικές θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διακόσιες θέσεις-μαγνήτη για εκατοντάδες υποψηφίους προκήρυξε το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). Ο φορέας θα στελεχώσει τόσο υπηρεσίες στην έδρα του στην Αθήνα, όσο και τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες σε όλη την χώρα.

Η πλειονότητα των θέσεων απευθύνεται σε Πωλητές Εκμαγείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ανάμεσα στις υπόλοιπες ειδικότητες περιλαμβάνονται εκείνες των Πολιτικών Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, της Πληροφορικής, των Λογιστών, των Οικονομολόγων, των Γλυπτών, του Εργατικού προσωπικού και των Διοικητικών.

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 22 Απριλίου έως και τις 2 Μαΐου 2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς το Τμήμα Προσωπικού, υπόψη της κυρίας Μπάκνη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3722500.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης ΕΔΩ