Αρχική Δήμοι Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας

Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού πόσιμου νερού στον Δήμο Σκύδρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού του πόσιμου νερού στο Δήμο Σκύδρας, υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα στο δημαρχείο της περιοχής.

Όπως ενημερώνει  ο Δήμος, το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το συμβατικό τίμημα της πράξης ανέρχεται στα 1.134.166,00 € από τα οποία τα 914.650,00€ τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα 219.516,00€ η Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας από ίδιους πόρους.

Η χρονική υλοποίηση της πράξης ορίζεται σε 12 μήνες.

Στόχοι του έργου είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος, σε πραγματικό χρόνο, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και η αυτοματοποίηση αυτής, η παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας του διακινούμενου πόσιμου νερού και η έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών του δικτύου.