Αρχική Ασφάλιση Συνταξιούχοι: Έχασαν πάνω από 50 δισ. ευρώ από περικοπές

Συνταξιούχοι: Έχασαν πάνω από 50 δισ. ευρώ από περικοπές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι απόμαχοι της δουλειάς έπειτα από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται με τον πιο διάφανο τρόπο στην έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» του υπουργείου Εργασίας. Τα συνήθη «υποζύγια», οι απόμαχοι της εργασίας, οι οποίοι έχουν απωλέσει πάνω από 50 δισ. ευρώ από τις μνημονιακές περικοπές, καλούνται να ζήσουν με συντάξεις – φιλοδώρημα. Οι αριθμοί προκαλούν ζάλη, καθώς οι νόμοι της περιόδου 2010-2016 περιέκοψαν σωρευτικά από τους συνταξιούχους μέχρι 45.684.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2021 πληρώθηκαν συνολικά 4.393.956 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.750.339 ήταν κύριες, οι 1.238.485 επικουρικές και 405.132 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.297.424.791,28 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κύριων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος από 500 έως 1.000 ευρώ, ενώ στις κύριες συντάξεις γήρατος μόλις το 34% λαμβάνει ποσό που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους, και συγκεκριμένα 2.750.339 άτομα, λαμβάνουν μέση σύνταξη 733,22 ευρώ, ενώ η μέση επικουρική που εισπράττουν 1.238.485 συνταξιούχοι διαμορφώνεται στα 194,38 ευρώ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ότι το αντιμετωπίζουν οι πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή αυτοί που με δυσκολία μπορούν να εργαστούν προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 231.595 ανάπηροι λαμβάνουν έως 583,21 ευρώ, ενώ η μέση σύνταξη για 600.253 δικαιούχους διαμορφώνεται στα 536,45 ευρώ.

Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης τα λαμβάνουν συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών, ενώ από την έκθεση προκύπτει ότι το 30,1% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,9% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 33,0% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.