Αρχική Ασφάλιση Συντάξεις-ΙΚΑ: Ποιοι «κλειδώνουν» την έξοδο σε ηλικίες έως 60 ετών

Συντάξεις-ΙΚΑ: Ποιοι «κλειδώνουν» την έξοδο σε ηλικίες έως 60 ετών [πίνακες και παραδείγματα]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη διαδοχική ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτικό ο τελευταίος φορέας να είναι σε Ταμείο μισθωτών για να κατοχυρωθούν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας, καθώς από 1ης/1/2017 και μετά ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης θεωρείται ως διανυθείς στον ΕΦΚΑ και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εξετάζονται μεν με τις διατάξεις του τελευταίου φορέα, αλλά στην περίπτωση που είναι Ταμείο ελεύθερων επαγγελματιών και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξόδου με τα όρια ηλικίας του ΟΑΕΕ, για παράδειγμα, τότε η αίτηση θα εξεταστεί από τον προηγούμενο φορέα (ΙΚΑ ή Δημόσιο) με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισης.

 

Αν, δηλαδή, ένας ασφαλισμένος έχει 38 έτη με διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και δεν πληροί τις προϋποθέσεις για σύνταξη με τα όρια ηλικίας του ΟΑΕΕ, θα εξεταστεί αν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τα μεταβατικά όρια ηλικίας του ΙΚΑ.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον μπορεί να συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης έως το 2012 ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών μέσα στο 2022, θα βγει νωρίτερα απ’ ό,τι στον ΟΑΕΕ.

Οι 7 κατηγορίες ασφαλισμένων πριν το 1993 στο ΙΚΑ που μπορούν να αποχωρήσουν με όρια ηλικίας έως 60 ετών, ή ακόμη και να κατοχυρώσουν αναδρομικά το 2022 όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη και πριν τα 60, είναι οι εξής:

 1. Γυναίκες που έχουν 5.500 ένσημα έως το 2010 με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 50ό έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 έως 31/12/2015, ή το 2016, ή το 2017, ή το 2018. Οσες έκλεισαν τα 50 στο διάστημα αυτό βγαίνουν με καθεστώς μειωμένης σύνταξης με όρια ηλικίας από 55 έως 60,2 ετών.
 2. Γυναίκες που έχουν τα 5.500 ένσημα το 2011 με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 έως 31/12/2015, ή το 2016, ή το 2017, ή το 2018. Με το 52ο έτος στο διάστημα αυτό βγαίνουν με πρόωρη σύνταξη σε ηλικίες από 55 έως 60,2 ετών.
 3. Γυναίκες που έχουν τα 5.500 ένσημα το 2012 με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 έως 31/12/2015, ή το 2016, ή το 2017. Με το 55ο έτος στο διάστημα αυτό βγαίνουν με πρόωρη σύνταξη σε ηλικίες από 56,5 έως 59,6 ετών.
 4. Γυναίκες με 5.500 ένσημα το 2010 και ανήλικο τέκνο που συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 έως 31/12/2015, ή το 2016, ή το 2017 και με την ηλικία αυτή «κλείδωσαν» πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας σε ηλικίες 56,5, 58 και 59,6 ετών, ακόμη και αν το όριο ηλικίας το συμπληρώνουν μετά το 2022.
 5. Γυναίκες με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο τέκνο που συμπλήρωσαν το 57ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 έως 31/12/2015, ή το 2016, ή το 2017 και με την ηλικία αυτή «κλείδωσαν» πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας 58,3, 59,6 και 60,9, ακόμη και αν το όριο ηλικίας το συμπληρώνουν μετά το 2022.
 6. Γυναίκες με 4.500 ένσημα έως το 2010, ή το 2011, ή το 2012, εκ των οποίων τα 3.600 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα – ειδικότητες. Με τις προϋποθέσεις αυτές βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος της ηλικίας τους (με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 βαρέα το 2010) στο 56ο έτος αντίστοιχα για το 2011 και στο 57ο έτος για το 2012. Τα όρια ηλικίας για αυτήν την κατηγορία δεν μεταβάλλονται οποτεδήποτε και αν τα συμπληρώσουν οι ασφαλισμένες.
 7. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 35ετία έως το 2012 είτε στο ΙΚΑ είτε με διαδοχική ασφάλιση και έχουν κλείσει τις ηλικίες των 58 ή 59 ετών έως το 2018. Με τις προϋποθέσεις αυτές θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης με όρια ηλικίας έως 60 (για όσους έγιναν 58) και 60,6 ετών (για όσους έγιναν 59) έως το 2018. Αν τα 58 και 59 τα κλείνουν έως το 2021, τότε θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 61,6 και 61,8 έτη, αντίστοιχα. Με τις ηλικίες των 58 και 59 ετών από το 2022 θα πάρουν σύνταξη στα 62.

Το μυστικό της «κατοχύρωσης» ηλικίας για σύνταξη

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν έως το 2012 έναν καθορισμένο αριθμό ημερών ασφάλισης, «κατοχυρώνουν» και την ηλικία που τους βγάζει στη σύνταξη. Από τις 19/8/2015 όμως οι ηλικίες που κατοχυρώνουν έχουν αλλάξει και αυξάνονται σταδιακά. Το νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση εξαρτάται από το έτος που οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν την ηλικία που «κατοχύρωσαν».

Για παράδειγμα:

 • Μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο το 2011, που συμπλήρωσε τα 5.500 ένσημα το 2015, μπορεί να αναγνωρίσει ως 1.200 ημέρες ασφάλισης για να έχει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011. Αν το κάνει το 2022, αυτομάτως κατοχυρώνει τα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη πριν τα 60. Αν δεν προβεί σε εξαγορές θα βγει στα 67 ή στα 62 με μειωμένη.
 • Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με καθεστώς βαρέων έως το 2011 (4.500 ένσημα με 3.600 από αυτά στα βαρέα), η οποία στη συνέχεια διορίστηκε στο Δημόσιο και έχει σήμερα 27 χρόνια συνολικά, με τις διατάξεις του Δημοσίου θα πάρει σύνταξη στα 62 και θα θέλει 40 χρόνια ασφάλισης. Επειδή έχει τα βαρέα στο ΙΚΑ, όμως, μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο Δημόσιο, την οποία θα απορρίψει και θα τη μεταβιβάσει στο ΙΚΑ που πληροί τις προϋποθέσεις για σύνταξη με βαρέα και θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 56 ετών!

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

 1. Πλήρης σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)
Με 5.500 ημέρες έως το 2010 και ανήλικο τέκνο (κατοχύρωση σύνταξης με το 55ο έτος)
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 56,6 ετών
Το 2016 58
Το 2017 59,6
Το 2018 61
Το 2019 62,6
Το 2020 64
Το 2021 65,6
Το 2022 67
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο (κατοχύρωση σύνταξης με το 57ο έτος)
Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 58,3 ετών
Το 2016 59,6
Το 2017 60,9
Το 2018 62
Το 2019 63,3
Το 2020 64,6
Το 2021 65,9
Το 2022 67
 1. Μειωμένη σύνταξη μητέρων
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011 (κατοχύρωση σύνταξης με το 50ό και 52ο έτος)
Ηλικία 50 ή 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 55 ετών
Το 2016 56,9
Το 2017 58,5
Το 2018 60,2
Το 2019 61,10
Από 1ης/1/2020 62
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012 (κατοχύρωση σύνταξης με το 55ο έτος)
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 56,6 ετών
Το 2016 58
Το 2017 59,6
Το 2018 61
Από 1ης/1/2019 62
 1. Σύνταξη με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση)
Με 10.500 ένσημα έως το 2011 (κατοχύρωση σύνταξης με το 58ο έτος)
Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 58,6 ετών
Το 2016 59
Το 2017 59,6
Το 2018 60
Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Το 2022 62
Με 10.500 ένσημα το 2012 (κατοχύρωση σύνταξης με το 59ο έτος)
Ηλικία 59 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 έως 31/12/2015 59,5 ετών
Το 2016 59,9
Το 2017 60,2
Το 2018 60,6
Το 2019 60,11
Το 2020 61,3
Το 2021 61,8
Το 2022 62
 1. Γυναίκες με 4.500 ένσημα σύνολο και 3.600 στα βαρέα
Ετος Ενσημα Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Εως 2010 4.500 (με 3.600 βαρέα) 55
2011 4.500 (με 3.600 βαρέα) 56
2012 4.500 (με 3.600 βαρέα) 57
Από 1ης/1/2013 4.500 (με 3.600 βαρέα) 62

Οι συντάξεις ΙΚΑ και οι αυξήσεις του νόμου 4670 (νόμος Βρούτση) σε σύγκριση με το νόμο 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).

Μισθός(*) 35,6 έτη ασφάλισης 38,3 έτη ασφάλισης 39 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση
1.262 871 821 50 959 882 77 983 899 84 1.015 924 91
1.380 916 862 55 1.013 928 84 1.039 947 92 1.074 975 99
1.498 962 902 59 1.066 975 91 1.095 995 100 1.133 1.025 108
1.605 1.003 939 63 1.115 1.017 98 1.146 1.039 107 1.187 1.071 116
1.723 1.048 980 68 1.169 1.064 105 1.202 1.087 115 1.246 1.121 124
1.841 1.094 1.021 73 1.223 1.110 112 1.258 1.135 123 1.305 1.172 133
1.959 1.139 1.062 77 1.276 1.157 119 1.314 1.183 130 1.364 1.222 141
2.397 1.308 1.214 95 1.476 1.330 146 1.522 1.362 160 1.583 1.410 173

(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 έως 2022. Ποσά συντάξεων μικτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΑΞ ΚΑΤΑ 115 ΕΥΡΩ.

 

Πηγή: Κώστας Κατίκος/ Ελεύθερος Τύπος